Статті

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Тези подаються українською або англійською мовою у форматі документа Microsoft Word. Шрифт - Times New Roman, розмір - 12, інтервал –1,0, верхнє, нижнє і ліве поле – 2 см, праве – 1,5 см, абзаци – 1 см (5 знаків). Об’єм тексту — до 1 стор. А4. Перенесення у словах не дозволяються.

Порядок:

НАЗВА ТЕЗ

ПРІЗВИЩЕ, ІНІЦІАЛИ АВТОРІВ (ПРІЗВИЩЕ ДОПОВІДАЧА ПІДКРЕСЛИТИ)

Організація (установа), місто

електронна адреса контактної особи

 

(текст)

 

Під текстом тез обов’язково зазначити номер і назву симпозіуму.

У тексті тез мають бути коротко наведені мета роботи, методи дослідження та статистичної обробки даних, а також одержані результати і висновки. Скорочені позначення слід обов’язково розшифрувати. Грецькі та інші символи бажано не використовувати. Автори тез є повністю відповідальними за те, щоб текст не містив синтаксичних і орфографічних помилок.

Фотографії, рисунки, таблиці та список літератури до тез не включати!

Тези, оформлені без дотримання вищезазначених вимог, оргкомітет розглядати і повертати не буде. Програмний комітет на підставі рецензування залишає за собою право відхилити роботи, які не відповідають сучасному рівню біохімічної науки.

 

!!!Тези разом з копією квитанції про сплату Оргвнеску необхідно надіслати обов’язково через веб-сайт конгресу http://www.bioinfo.org.ua.

Прохання до авторів додатково повідомити про ці відправлення електронною поштою Яценко Тетяну Андріївну (xii_ubc@biochem.kiev.ua, tatyanaa.yatsenko@gmail.com) та Черниш Ірину Юріївну (ubs@biochem.kiev.ua).

 

Ви тут: Головна