УКРАЇНСЬКЕ БІОХІМІЧНЕ ТОВАРИСТВО

Звіт про роботу

 Українського біохімічного товариства у 2013 році

 Звіти про роботу українського біохімічного товариства в осередках надіслали 9 відділень, а саме: Київське, Харківське, Дніпропетровське, Донецьке, Полтавське, Кримське, Чернівецьке, Чернігівське та Закарпатське.

 Робота регіональних осередків Українськогобіохімічного товариства у 2013 році проводилась згідно їх затвердженому плану роботи:

 1. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА.

             1.1. Членами Київського відділення за 2013 р. опубліковано більше ніж 375 робіт у провідних фахових журналах, з них 109 статей - у зарубіжних журналах. З кожним роком збільшується кількість фахових періодичних видань, в яких друкуються наші вчені. Так, науковці Ін-ту біохімії ім. О.В.Палладіна опублікували 75 статей у вітчизняних журналах, таких як Український біохімічний журнал, Вісник НАН України,BiopolymersandCell,BiotechnologiaActa, Доповіді НАН України, Ендокринологія, збірник наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів», Фізіологічний журнал, Здоров’я України, Біологічні студії, Науковий збірник університету, Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія біологія, та 28 статей - в зарубіжних журналах, зокрема в Molecular Immunology,The International Journal of Biochemistry & Cell Biology,Biochemistry and Biotechnology for Modern Medicine, Chemical Society Reviews, Cytotechnology, Physical Chemistry Chemical Physics,Methods and Applications in Fluorescence, The Scientific World Journal,Bioorganicheskaya Khimiya, General Physiology and Biophysics, Cell Calcium, Springer Proceedings in Physics, General Physiology and Biophysics, Astrobiology, The Journal of Membrane Biology, Neurobiology of lipids, Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (RJPBCS), International Journal of Genomic Medicine, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, Electromagnetic Biology and Medicine.

             Науковці Ін-ту молекулярної біології та генетики представили результати своєї роботи в більш ніж 105 статтях, з них 61 статті - у вітчизняних журналах (Biopolymers and Cell, Український біохімічний журнал, Experimental Oncology, Цитология и генетика, Генетика, Перинатологія та педіатрія, Молекулярна генетика, Мікробіологія и вірусологія, Клінічна генетика і перинатальна діагностика, Reproductive Biology, Ukrainian Food Journal, Biotechnologia Acta, Фактори експериментальної еволюції організмів, Ukrainica Bioorganica Acta, Біологія тварин, Доповіді НАН України, Артеріальна гіпертензія, Доповіді НАН України, Щорічник наукових праць асоціації серцево-судинних хірургів України, Таврійський медико-біологічний вісник, книжкова серія «Наука України у світовому інформаційному просторі», Фізіологічний журнал) та 44 статті – в зарубіжних виданнях (Monoclonal Antibodies in Immunodiagnosis and Immunotherapy, PLoS One, Forensic Science International: Genetics, Journal of Molecular Recognition, Biomolecular NMR Assignments, British Journal of Cancer, Biochemistry-USA, Biochemistry (Moscow) Ser. B: Biomedical Chemistry, Frontiers in Neuroendocrine Science, Sensor electronics and microsystem technologies, Measurement science and technology, Electroanalysis, Carbon, Talanta, The Journal of Nanoparticle Research, Sensors and Actuators B: Chemical, Sensor Electronics and Мicrosystem Technologies, Phase Transitions: A Multinational Journal, Analytica Chimica Acta, Biotechnology and Applied Biochemistry, Applied Surface Science, Tetrahedron, Inorganic Chemistry Communications, Journal of Inorganic Biochemistry, Gene, Cancer Letters, Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, Physical Chemistry Chemical Physics, Journal of Computional Chemistry, Chemical Physics Letters, Journal of Molecular Modeling, Computational and Theoretical Chemistry, Heart and Vessels).

             Вчені КНУ ім. Тараса Шевченка опублікували 64 статті у вітчизняних журналах, таких як Український біохімічний журнал, Biopolymers and Cell, Biotechnologia Acta, Experimental Oncology, Биомедицинская химия, Український біофармацевтичний журнал, Біологічні студії, Бюлетень експериментальної біології і медицини, Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Біологія, Вісник проблем біології та медицини, Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки, ДАН України, Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія, Лабораторна діагностика, Львівський медичний часопис, Медична хімія, Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Одеський медичний журнал, Перспективи медицини та біології, Посібник українського хлібороба, Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології, Сучасні проблеми токсикології, Український науково-медичний молодіжний журнал, Український фізіологічний журнал, Університетська клініка, Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського, Фізіологія рослин і генетика, Фізіологічний журнал, Експериментальна і клінічна фармакологія, та 15 статей - в зарубіжних виданнях, таких як ActaPhysiologiaePlantarum, AdvancesinGerontology, AnnalsofClinicalMicrobiologyandAntimicrobials, AustralianJournalofBasicandAppliedSciences, BiochimicaetBiophysicaActa (BBA) - MolecularCellResearch, CLEAN – Soil, Air, Water, EnvironmentalandExperimentalBiоlogy, International journal of biological sciences, International Journal of Physiology and Pathophysiology,The Journal of Bioscience and Bioengineering, Journal of Gastroenterology and Hepatology, Journal of Materials Science and Engineering,Materialwissenschaft und Werkstofftechnic.

             Науковці Ін-ту експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є.Кавецького, які є членами УБТ, результати своєї роботи представили у вигляді 9 статей у вітчизняних журналах (Онкологія, Клінічна онкологія, Лучевая диагностика и лучевая терапия, Український біохімічний журнал, Доповіді НАН України, Лабораторна діагностика, Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія біологія, Цитологія і генетика) та 15 статей в зарубіжних фахових виданнях (Experemental Oncology, Cancer Research Journal, European Journal of Oncology, Journal of Cytology & Histology, International Journal of Radiation Biology, Health, Open Journal of Ecology, Сибирский онкологический журнал, Advances in Nanoparticles).

             Вчені Ін-ту мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного опублікували 25 статей у вітчизняних журналах, таких як Ядерна фізика та енергетика, Мікробіологічний журнал, Доповіді НАНУ, Biotechnologia acta, Український біохімічний журнал, Мікробіологія і біотехнологія, Вісник Київського національного університету технологій і дизайну, та 3 статті - в зарубіжних виданнях, таких як Микробиология (Россия), Физиология растений и генетика, Annals of Warsaw University of Life Sciences.

             Науковці – члени УБТ Ін-ту ендокринології і обміну речовин ім. В.П. Комісаренка представили результати своєї роботи в 22 статтях у вітчизняних (Ендокринологія, Український біохімічний журнал, Доповіді НАН України, Experimental Oncology, Журнал НАМН України) та зарубіжних (ISRNBiochemistry, Бюллетень экспериментальной биологии и медицины) журналах.

             Вчені Ін-ту фізіології ім. О.О. Богомольця, які є членами УБТ, опублікували 14 статей, 12 з яких – у вітчизняних журналах (Український біохімічний журнал, Фізіологічний журнал, Нейрофізіологія, Журнал НАМН України, Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського) та 2 – у зарубіжних виданнях (Биохимия (Москва), Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова).

 Науковці Харківського відділення опублікували 107 статей у вітчизняних виданнях, зокрема у «Биомедицинская химия», «Біофізичний вісник», «Биологический вестник Мелитопольского государственного университета», «Биомедицинская химия», «Биополимеры и клетка», «Биофизика», «Бюлл. науч. работ БелГСХА», «Ветеринарна біотехнологія», «Вісник Харківського національного університету» серія «біологія» та «валеологія», «Вісник Львівського університету (Серія біологічна)», «Вісник проблем біології та медицини»,, «Вода – гигиена и экология», «Доповіді Національної академії наук України. Математика, природознавство, технічні науки», «Досягнення біології та медицини», «Експериментальна і клінічна медицина», «Журнал національної академії медичних наук України», «Медична хімія», «Медицина сьогодні і завтра», «Международный медицинский журнал», «Мікробіологічний журнал», «Микроэлементы в медицине», «Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин», «Науково-технічний бюлетень Національної академії аграрних наук», «Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З.Гжицького», «Науковий вісник будівництва», «Нейрофизиология», «Одеський медичний журнал», «Південноукраїнський медичний науковий журнал», «Праці українського герпетологічного товариства», «Проблемы криобиологии», «Проблемы старения и долголетия», «Проблемы эндокринной патологии», «Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини», «Проблеми радіаційної медицини та радіології», «Таврический медико-биологический вестник», «Товари і ринки», «Укр. біохім. журн.», «Укр. біофармацевтичний журнал», «Український журнал дитячої ендокринології», «Укр. Радиол. Журнал», «Укр. стоматол. альманах», «Уч. записки Таврійського нац. унт-ту ім. В.І. Вернадського», «Український медичний альманах», «Український журнал нефрології та діалізу», «Фармакологія та лікарська токсикологія», «Харківський медичний журнал», «Фізіологічний журнал», «Фізіологія рослин та генетика», «Человек и загрязнение окружающей среды. Наукові праці: науково-методичний журнал». А також 44 роботи у зарубіжних виданнях, зокрема «Advances in Biological Chemistry», «Agriculturalsciences», «Oxidative medicine and cellular longevity», «Advanced bioactive compounds the effects of radiological, chemical and biological agents. Strategies to counter biological damage», «Chemistry of Heterocyclic Compounds», «Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry», «J. Fluoresc.», «Eur. Biophys.», «J. Springer Ser Fluoresc.», «J. Exp. Integr. Med.», «European Researcher», «Zdrowie I Społeczeństwo», «Science Research», «American Journal of Nursing Science»,«ScienceJournal of Chemistry», «American Journalof Clinical and Experimental Medicine», «Journal of Nutritional Therapeutics», «Animal Reproduction Science», «Liquid Crystals», «Crystallography Reports», «Biomedical Chemistry», «Biotechnologia Acta», «WebmedCentral BIOCHEMISTRY», «Neurophysiology», «Int. J. Physiology and Pathophysiology», «Annual Wheat Newsletter. Kansas State University», «Biologija» (Lithuania), «The FEBS Journal», «Bioorganic & Medicinal Chemistry».

 Члени Чернігівського відділення опублікували свої наукові результати у 19 вітчизняних виданнях (Біологічні системи. Науковий вісник Чернівецького університету; Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія; Гидробиологический журнал, Український біохімічний журнал) та 3 – в зарубіжних фахових виданнях.

 Загальна кількість публікацій із зазначенням фахових видань в Чернівецькому відділенні – 133 (вітчизняних – 93, зарубіжних – 40). Опубліковані матеріали в журналах: Journal of Lipid Research, Биомедицинская химия, Бюллетень экспериментальной биологии и медицины, Доповіді НАН України, Український біохімічний журнал, Біологічні системи, Вісник Одеського національного університету.

 Науковці Львівського відділення загалом опублікували 183 роботи у фахових виданнях з біологічних, медичних, сільськогосподарських та ветеринарних наук, з них: вітчизняних – 111, зарубіжних – 72.

 Загальна кількість публікацій в Кримському відділенні – 72, з них у вітчизняних фахових виданнях – 28, у зарубіжних фахових – 13. Загальна кількість зарубіжних публікацій – 28 (8 з них внесені до бази даних «Scopus»).

 Науковці Дніпропетровського відділення опублікували у вітчизняних виданнях 27 робіт, у зарубіжних – 13.

 У 2013 р. членами Донецького осередку видано 91 наукова робота, 41 з яких – статті у фахових журналах, 50тези у сбiрниках, 2 зарубіжні.

 Загальна кількість вітчизняних публікацій Полтавського відділення 23 статті, 17 тез (Фізіологічний журнал, Вісник проблем біології і медицини, Загальна патологія та патологічна фізіологія, Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник УМСА, Современная стоматология, Український медичний альманах, Світ медицини та біології), зарубіжних – 6 тез доповідей.

 Закарпатське відділення опублікувало у 2013 році 25 наукових праць.

1.2. В 2013 році у Київському відділені захищено 10 кандидатських та 1 докторська дисертація, з них за спеціальністю «біохімія»: 6 кандидатських (3 – Вчена рада Ін-ту біохімії та 3 - Вчена радаКНУ ім. Тараса Шевченка); за спеціальністю «біотехнологія»: 1 кандидатська дисертація (Вчена рада Ін-ту біохімії); за спеціальністю «молекулярна біологія»: 1- докторська та 2 кандидатські (Вчена рада Ін-ту молекулярної біології та генетики); за спеціальністю «цитологія, клітинна біологія, гістологія»: 1 кандидатська дисертація (Вчена рада Ін-ту біохімії).

В Чернівцях захищено 1 кандидатську дисертацію за спеціальністю «біохімія» (Чернівецький національний університет); 1 кандидатська дисертація за спеціальностю «біохімія» у Харкові; у Львові захищено Захищено 3 докторських і 4 кандидатських дисертації за спеціальностю «біохімія»; в кримському відділенні захищено 1 докторську дисертацію за спеціальністю «біохімія»;в донецькому відділені захищено 1 кандидатську дисертацію за спеціальністю «медична біохімія»(Луганський державний медичний університет); в полтавському відділені захищено 2 кандидатські дисертації за спеціальністю «патофізіологія»(Луганський державний медичний університет). В закарпатському відділенні захищено 3 кандидатські дисертації.

 1.3. Проведення регіональних та міжнародних конференцій, семінарів, шкіл.

 Члени УБТ Київського відділення беруть активну участь у роботі регіональних шкіл та семінарів, організовують та проводять конференції з міжнародним представництвом.

 З ініціативи Українського і Польського біохімічних товариств були започатковані у 1996 році двосторонні українсько-польські Парнасівські конференції з сучасних проблем біохімії, клітинної і молекулярної біології. З тих пір за домовленістю конференції проводились раз у 2 роки почергово в Україні і Польщі. Успішність періодичних зустрічей вчених двох країн визначила трансформування Парнасівських конференцій у формат міжнародних із широким міжнародним представництвом. Важливою історичною віхою у цьому процесі стало залучення Ізраїльського біохімічного товариства. В результаті, цьогорічна ІХ Парнасівська конференція “PROTEINS: from birth to death” відбулась в Єрусалимі з 29 вересня по 3 жовтня на базі Ізраїльського Інституту сучасних досліджень (The Hebrew University). На конференції в Ізраїлі зібрались понад 200 вчених з 12 різних країн (Ізраїлю, Польщі, України, США, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Бразилії, Нідерландів, Угорщини, Греції та Росії), серед яких були 2 лауреати Нобелівської премії – Аарон Чехановер та Ада Йонат.

 19-20 вересня 2013 року в Будинку вчителя (м. Київ) відбулася Міжнародна наукова конференція «Біохімія і біотехнологія – сучасній медицині», організована Інститутом біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України та за участю провідних вчених різних країн, спеціалістів в галузі молекулярної медицини. Конференцію було присвячено найактуальнішим проблемам сучасних медико-біологічних наук – як фундаментальних, так і прикладних, які мають безпосереднє відношення до медицини, зокрема онкології, імунології, ендокринології, діагностики та лікування інфекційних захворювань тощо, а також 70-річному ювілею видатного українського вченого, державного і громадського діяча, директора Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України академіка НАН та НАМН України Сергія Васильовича Комісаренка. Особливістю конференції було також те, що вона відбулася у рік 95-річного ювілею Національної академії наук України. Організаторами конференції були Національна академія наук України та Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна.

 Крім конференцій, в організації яких Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна приймав безпосередню участь, науковці ІБХ в 2013 році зробили усні доповіді та представили свої повідомлення під час постерних сесій також на: ІІ Українсько-французському школі-семінарі "Вуглецеві наноматеріали: структура і властивість" (16-20 вересня, с. Берегове, АР Крим); 2-й Міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми сучасної біохімії і клітинної біології» (24-25 вересня, Дніпропетровськ); IV Міждисциплінарній конференції «Биологические активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения» (27 травня - 1 червня, Новий Світ, АР Крим); Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання біології, екології, медицини та фармакології» (26-27 вересня, Дніпропетровськ); Симпозіумі УТКЛД з міжнародною участю «Роль лабораторної інформації в діагностиці та контролі за лікуванням внутрішніх захворювань та санаторно-курортною реабілітацією» (5-6 листопада, Київ); Конференції «Тиждень клітинних технологій» (14-17 травня, Київ), III Конференції молодих вчених «Фізіологія: від молекул до організму» (24-25 листопада, Київ), Міжнародній конференції «Біохімія та біотехнологія сучасній медицині» (19-20 вересня, Київ).

Інститут молекулярної біології і генетики НАН Україниє членом Консорціуму регіональної співпраці з питань здоров’я, науки та технології (RECOOPHST). В 2013 році науковці інституту прийняли активну участь у роботі 8-й щорічній науковій конференції “BridgesinLifeSciences”, яка проходила з 5 по 7 квітня в Празі (Чеська Республіка). З 20 по 22 травня 2013 на базі Інституту був організований та проведений Міжнародний робочий симпозіум, присвячений останнім досягненням в галузі застосування мікро/нано датчиків для моно-і мульти-цільового аналізу. Цей симпозіум зібрав експертів та молодих вчених, що працюють в області біо/хемосенсорів R & D. Протягом року вчені ІМБіГ приймали активну участь у роботі регіональних шкіл, конференцій та симпозіумів, серед яких: П’ятий національний конгрес з біоетики (23-25 вересня, Київ), ІV Міжнародний форум «Проблеми розвитку інформаційного суспільства» (26-29 листопада, Київ), 9-й Міжнародний міждисциплінарний конгрес «Нейронаука для медицины и психологии» (червень, Судак), IV Міжнародна наукова конференція “Наноразмерные системы: строение, свойства, технологии» (19-22 листопада, Київ), 79 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті» (15-16 квітня,, Київ), ХІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих науковців Шевченківська весна 2013: біологічні науки (18-22 березня, Київ), Міжнародна науково-практична конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху» (30 січня-1 лютого, Київ), IX Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», приурочена до 150-річчя від дня народження академіка В. Вернадського (16–19 квітня, Львів), XXI International School-Seminar “Spectroscopy of Molecules and Crystals” (22-29 September, Beregove, Crimea), 3rd International Conference “Nanobiophysics: Fundamental and Applied Aspects” (7-10 October, Kharkov), IV Міждисциплінарна конференція «Биологические активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения» (27 травня - 1 червня, Новий Світ, АР Крим), Міжнародна науково-практична конференція «Современная кардиология и кардиохирургия – путь от проблем к решению» (7-8 октября, Судак), 8-th International green energy conference (17-19 June, Kyiv),VI International Conference of Young Scientist “Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution.” (13-17 May, Odessa),International conference “Functional materials” ICFM-2013 (29 Sept. – 5 Oct., Partenit, Crimea, The International summer school nanotechnology: From fundamental research to innovations and International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2013) (25 Aug.– 1 Sept., Bukovel), 3rd International conference “Nanomaterials: Applications and Properties – 2013 (NAP-2013)” (16-23 September, Alushta, Crimea),

 Вчені Київського національного університету імені Тараса Шевченкаприйняли активну участь в організації та проведенні міжнародній конференції "Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения", яка проходила з 27 травня по 1 червня в м. Новий Світ (АР Крим, Україна). 19-24 вересня 2013 року в ННЦ «Інститут біології» КНУ ім. Тараса Шевченка відбулася ІІ Міжнародна школа з біомедичних наук ««CalciumSignalinginHealthandDisease». Студенти Університету мали можливість відчути атмосферу навчання в кращих університетських традиціях Великобританії та США, прослухавши курси лекцій, які прочитали викладачі і вчені Королівського університету Белфаста (Великобританія) та університетів Олбані і Темпл (США). Традиційно КНУ ім. Тараса Шевченка бере активну участь у підготовці та проведенні Міжнародної Кримської конференції «Космос і біосфера», яка цього року проходила з 23 по 28 вересня в м. Коктебель. Конференція була посвячена 150-й річниці від дня народження видатного вченого В.І. Вернадського та 95-й річниці заснування Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. З 14 по 17 травня 2013 року в ННЦ «Інституту біології» проходила школа-семінар «CellTechnologyWeek», яка зібрала фахівців та початківців в галузі клітинних технологій. Впродовж року науковці КНУ представили результати своєї наукової роботи на численних регіональних конференціях та семінарах, серед яких: Міжнародна конференція з біоніки і прикладної біофізики (28-29 березня, Київ), 12 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" (9 – 13 вересня, Ялта), 7thLviv-Lublinconferenceofexperimentalandclinicalbiochemistry (23-24 May, Lviv), InternanionalconferensNanomaterials: AplicationsandProperties 2013”(16-21 Septembr, Alushta), 9 Міжнародна конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» ( 5 - 19 квітня, Львів), IIUkrainian-SwedishWorkshop "TranslationalOncology: OldandNewParadigms" (20–21 May, Kiev), SummerschoolNanotechnologyandnanomaterials (NANO-2013) (25 August-1 September, Bukovel), 2ndUkrainian-Frenchschool-seminar (16-20 September, Beregove, Crimea), VI Міжнародна конференція молодих вчених «Біорізноманіття. Екологія. Адаптація. Еволюція.» (13-17 травня, Одеса), Міжнародна науково-практична конференція «Медична наука та практика ХХІ століття» (25 - 26 січня, Київ), Конференція «Медичні науки: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень» (18 - 19 жовтня, Львів), Международная конференция «Украина-Россия-Сколково. Единое инновационное пространство» (22-23 мая, Киев), Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні досягнення медичних наукових досліджень в Україні та країнах ближнього зарубіжжя» (27 - 28 вересня, Київ), Міжнародна науково-практична конференція «Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини у ХХІ ст.» (1 – 2 березня, Одеса), Міжнародна науково-практична конференція «Роль та місце медицини у забезпеченні здоров’я людини у сучасному суспільстві» (1-2 лютого, Одеса), Міжнародна науково-практична конференція «Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку» (8-9 лютого, Львів), Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання біології, екології, медицини та фармакології» (26 - 27 вересня, Дніпропетровськ).

             Науковці Ін-ту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького взяли активну участь у підготовці та проведенні Другого Українсько-Шведського Симпозіуму «Трансляційна онкологія: старі та нові парадигми», який пройшов 20-21 травня 2013 р. і був присвячений 95-річному ювілею Національної академії наук України. Відомі українські і шведські фахівці представили і обговорили останні результати фундаментальних і прикладних досліджень в онкології. Особлива увага у доповідях була приділена необхідності проведення трансляційних досліджень для впровадження в клінічну практику сучасних наукових розробок в галузі експериментальної онкології. Протягом року науковці інституту також залучилися до роботи регіональних шкіл та конференцій, зокрема, Міжнародної конференції “High Mat Tech” (7–11 жовтня, Київ), конференції «Cell Technology Week» (14-17 May, Kyiv), XI Міжнародної наукової конференції студентів та молодих науковців (18-22 березня, Київ), IV Міждисциплінарної конференції «Биологические активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения» (27 травня - 1 червня, Новий Світ, АР Крим), Симпозіумі «НАНСИС» (21-23 листопада 2013).

             Науковці інших осередків київського відділення УБТ також брали активну участь у роботі регіональних наукових конференцій та з'їздів. Так вчені Ін-ту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренкапідготували та провели науково-практичну конференцію «Пріоритетні проблеми дитячої ендокринології в Україні на сучасному етапі та шляхи їх вирішення». На конференції, яка пройшла 20 вересня 2013 року, піднімались актуальні питання для лікарів-ендокринологів, хірургів-ендокринологів, терапевтів та педіатрів. ВченіІн-ту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного представили результати своєї роботи на XIII з’їзді Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського (1-6 жовтня, Ялта), а також зробили усні доповіді на міжнародних наукових конференціях «Інноваційні агротехнології за умов зміни клімату» (7-9 червня, Мелітополь) та «Нанотехнології і наноматеріали» (29 серпня-3 вересня, Буковель). Члени УБТ, які працюють в Ін-ті фізіології ім. О.О. Богомольца, взяли участь у роботі IV Міждисциплінарної конференції «Биологические активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения» (27 травня - 1 червня, Новий Світ, АР Крим).

 Члени Харківського відділення брали участь у проведенні науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми біологічної хімії». НФаУ, м. Харків, 17-18 жовтня 2013; Валеологія: сучасний стан, напрями та перспективи розвитку»: 11 Міжнар. наук.-практ. конф., 5 квітня – 7 квітня. – Харків, 2013; науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології» (Дванадцяті Данилевські читання), м. Харків, 14–15 березня 2013 р.; ХІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Ендокринна патологія у віковому аспекті», м. Харків, 31 жовтня–1 листопада 2013 р.; науково-методичного семінару з міжнародною участю «Фізіологія рослин у системі сучасних біологічних знань та наук» 20 березня 2013, Харків; VIIІ міжнародної конференції молодих науковців «Біологія: від молекули до біосфери». Харків, 4-6 грудня 2013.

 Чернівецький національний університет брав участь у проведенні V Міжнародної польсько-української Вейгелівської конференції з мікробіології спільно з Інститутом біології клітини НАН України та Всеукраїнською громадською організацією «Українське товариство клітинної біології», а також студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

 В Чернігові в рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Природне середовище і здоров’я людини. Фізкультурно-оздоровчі технології формування особистості фахівця» (15-17 травня, 2013 р.) проведено семінар «Фізіолого-біохімічні та екосистемні механізми формування токсикорезистентності біологічних систем», присвячений пам’яті член-кореспондента НАПНУ Явоненко О.Ф.

 За участю Дніпропетровського відділення проведено ІІ Міжнародну наукову конференцію «Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології», 24-25 вересня 2013 р. та Науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Актуальні питання біології, екології, медицини та фармакології», 26-27 вересня 2013 р.

 Члени Львівського відділення приймали участь в організації 3-х наукових конференцій: 8th Annual Scientific Conference of RECOOP HST Association “Bridges in Life Sciences”, April 5–7, 2013 (Prague, Czech Republic); Annual Scientific Meeting of RECOOP HST Consortium “Bridges in Life Sciences”. Split (Croatia), October 11–12, 2013; а також ІХ Парнасівської конференції “PROTEINS: from birth to death”, 2013, Єрусалим (Ізраїль) та 12-и наукових семінарів.

 1.4. Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України традиційно бере активну участь у проведенні Всеукраїнського Фестивалю науки, приуроченого до Дня науки.

 Практичні розробки Інституту представлені на виставках «Наука-виробництву» та «Високі технології» наступними розробками:

 

 1. Імунодіагностика системи гемостазу;
 2. Вірус-безпечні препарати із плазми крові донорів для лікування гемофілії (фактори зсідання VIII і IX);
 3. МЕБІФОН - лікарський засіб з протипухлинною та імуномодулюючою дією;
 4. Водорозчинний препарат вітаміну D3, призначений для дітей перших місяців життя;
 5. КАЛЬМІВІД-М - вітамінно-мінеральний препарат для лікування остеопорозу;
 6. МЕБІВІД - нова фармацевтична композиція для лікування захворювань кісткової тканини;
 7. ФІЛОМЕК – лікарський препарат для профілактики та лікування розладів репродуктивної системи людини;
 8. КАЛЬМОФІЛ - лікувальний засіб для заміщувальної терапії сурфактантної системи легенів при її розладах;
 9. КОРЕКТИН - лікувально-профілактичний засіб комплексної дії;
 10. МЕСТАБ - препарат для пригнічення алергічних реакцій та неспецифічного запалення.

 1.5. Постійно діючі наукові семінари.

 В Інституті біохімії імені О.В.Палладіна НАН України постійно діють:

 

 • Науковий семінар Інституту біохімії (науковий керівник - член-кор. НАН України, професор С. О. Костерін);
 • Лекторій для наукової молоді „Вибрані питання сучасної біохімії” (науковий керівник - член-кор. НАН України, професор С. О. Костерін, академік НАН та АМН України, професор С. В. Комісаренко);
 • Міжвідомчий науковий семінар «Молекулярна медицина». На регулярних засіданнях семінарурозглядаються актуальні проблеми сучасних медико-біологічних наук та їх внесок в розвиток молекулярної медицини. Співголови семінару «Молекулярна медицина»: академік НАН та АМН України О. Г. Резніков, член-кор. НАН України О. І. Корнелюк, професор М. М. Великий; вчений секретар - д. м. н. В.Є. Досенко.
 • На базі Донецького товариства створений і постійно функціонує студентський науковий кружок, основними напрямками роботи якого є експериментальні дослідження, підготовка реферативних доповідей, освоєння нових біохімічних методик. Кружковці щорічно беруть участь у проведенні конференцій на кафедрах ДонДМУ. Наукові роботи направлялися на Республіканські і Всесоюзні конференції і конкурси.

 1.6. Конференціі та конкурси робіт молодих науковців.

 Щорічно майже всі наукові інститути, науковці яких є членами УБТ, проводять конференції та конкурси робіт молодих вчених. Так, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладінатрадиційно провів конференцію молодих вчених „Актуальні проблеми біохімії та біотехнології” (6-7 червня) та конкурс на здобуття стипендій імені видатних вчених-біохіміков для молодих учених Ін-ту біохімії (жовтень 2013). В Ін-ті молекулярної біології і генетики28-29 травня в рамках Фестивалю науки відбулася VII конференція молодих вчених ІМБіГ, присвячена 175-річниці з Дня народження Олександра Яковича Данилевського – видатного вченого, засновника біохімії як науки. Також в Інституті в рамках проекту COMBIOM Міжнародний Інститут молекулярної та клітинної біології (Варшава, Польща) з 29 вересня по 6 жовтня проводив тренінг з наукової комунікації для молодих вчених ІМБіГ. Науковці Національного університету ім. Тараса Шевченка18-22 березня 2013 рокупровели XI Міжнародну науково-практичну конференцію студентів та молодих науковців «Шевченківська весна 2013: біологічні науки». Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотноготакож провів 27 та 28 листопада конкурс молодих дослідників інституту.

 Кримські науковці брали участь у наступних конференціях: Національний цикл семінарів «Актуальні питання розвитку сімейної медицини в Україні», 18 квітня 2013, Сімферополь; 85 міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Теоретичні та практичні аспекти сучасної медицини», 10–12 квітня 2013, Сімферополь; Розширене засідання Президіуму Малої академії наук школярів Криму «Искатель», присвячене 50-річчю з дня заснування організації,18 квітня 2013, Сімферополь; Ювілейна сесія Малої акдемії наук школярів Криму «Искатель», присвячена 50-річчю з дня заснування організації, 28 листопада 2013, Сімферополь. А також провели II eтап Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідних робіт учнів-членів МАН України у 2012/2013 навчальному році. Хіміко-біологічне відділення, 23–24 січня 2013, Сімферополь та 85 міжнародну науково-практичну конференцію студентів та молодих вчених «Теоретичні та практичні аспекти сучасної медицини», секція експериментальної медицини, конкурс наукових робіт, 10–12 квітня 2013, Сімферополь.

 У Львовічлени УБТ приймали участь в організації 3-х наукових конференцій робіт молодих науковців: XIІ науково-практична конференція молодих вчених «Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини» – 6-7 грудня 2013 р., м. Львів, Інститут біології тварин УААН; Конференція молодих вчених Інституту біології клітини НАН України; ІХ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології», 16–19 квітня 2013 р., м. Львів, ЛНУ імені Івана Франка.

 У Харкові провели VIІI Міжнародну конференцію молодих науковців „Біологія: від   молекули до біосфери” Харків, 3-6 грудня 2013р., Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів та молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів». НФаУ, м. Харків, 25-26 квітня 2013, секцію молодих вчених «Валеологія: сучасний стан, напрями та перспективи розвитку»: 11 Міжнар. наук.-практ. конф., 5 квітня – 7 квітня. – Харків, 2013. 

ІІ. МІЖНАРОДНІ КОНТАКТИ, ТВОРЧІ ЗВ'ЯЗКИ.

 2.1. Участь у міжнародних конференціях та з'їздах.

 Члени УБТ Київського відділення приймають активну участь у роботі численних міжнародних наукових конференцій та з'їздів. Так,науковціНаціонального університету ім. Тараса Шевченкапредставили результати своєї роботи на 20 міжнародних конференціях, а саме: 38thFEBScongress (6 - 11 July, SaintPetersburg, Russia), IXJakubK. ParnasConferenceProteinsfromBirthtoDeath” (Sept 29 - Oct 2, Jerusalem, Israel), Gastro 2013 APDW/WCOG (AsianPacificDigestiveWeek, WorldCongressofGastroenterology) (21-24 September, Shanghai), 15thESMOWorldCongressofGastrointestinalCancer (3-6 July, Barcelona, Spain), 49thCongressoftheEuropeanSocietiesofToxicology (Eurotox) (1– 4 September, Interlaken, Switzerland),           21stUnitedEuropeanGastroenterologyWeek (UEGW) (12-16 Оctober, Berlin, Germany),7thConferenceProbiotics, prebiotics & newfoodschairs” (8 -10 September, Roma, Italy),         8thInternationalmedicalstudentscongress (18–21July, NoviSad, republicofSerbia), IX міжнародній науково-практичній конференції «Aktualnivymoћenostivмdy – 2013» (27 червня – 5 липня, Прага, Чеська Респубдіка), IX міжнародній науково-практичній конференції «Динамиката на съвременната наука» (17 - 25 липня, Софія, Болгарія), ProceedingsoftheCongressE-MRS "SpringMeeting"(27-31 May, Strasbourg, France), XXVthBelgianweekofgastroenterology (28 February – 1 March, Antwerp, Belgium), VIІI Міжнародній науково-практичній конференції «Наука: теория и практика – 2013» (7-15 серпня, Пржемисл, Польща), XIX Міжнародній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Ломоносов» (8-12 квітня, Москва, Росія), 15-й міжнародному Слав’яно-Балтийському науковому форумі «Санкт-Петербург – Гастро-2013» (13–15 травня, Санкт-Петербург, Росія), 17 Міжнародній Пущинській школі-конференції молодих вчених "Биология - наука XХІ века" (21 – 26 квітня, Пущино, Росія), 19 Російському гастроентерологічному тижні (30 вересня – 2 жовтня, Москва, Росія), 18 Російській конференції “Гепатология сегодня” (25-27 березня, Москва, Росія), 22 З‘їзді фізіологічного товариства ім. І.П. Павлова (16 - 20 вересня, Волгоград, Росія), Міжнародній науково-практичній конференції «Свободные радикалы и антиоксиданты в химии, биологии и медицине» (1-4 жовтня, Новосибірськ, Росія).

 Науковці Ін-ту біохімії імені О.В.Палладінаприйняли активну участь у роботі більше ніж 15 міжнароднихконференцій та конгресів, зокрема, 38th FEBS Congress “Mechanisms in Biology” (July 6-11, St.Petersburg, Russia), 20th IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine – EuroMedLab (19–23 May, Milano, Italy), IX Jakub K. Parnas Conference “Proteins from birth to death” (29 Sept.–2 Oct., Jerusalem, Israel),8th Annual Scientific Conference The Bridges in Life Sciences (April, Prague, Czech Republic), 13th Conference on Methods and Applications of Fluorescence: Spectroscopy, Imaging and Probes (MAF-13) (8-11September, Genoa, Italy), 6th Meeting of the D&CVD EASD Study Group (28 Oct. - 2 Nov., Prague, Czech Republic), 4th RECOOP TriNeT Annual Project Review Meeting (10-13 October, Split, Croatia), 11th Euro Fed Lipid Congress and 30th ISF lecture series "Oils, Fats and Lipids: New Strategies for a High Quality Future"(27-30October, Antalya, Turkey) 34th Annual Meeting International Gravitational Physiology (June 23-28, Toyohashi City, Aichi, Japan), 7th Lviv-Lublin Conference of Experimental and Clinical Biochemistry (May 23-24, Lviv, Ukraine),48th EASL Annual meeting (April 24-28, Amsterdam, Netherlands),15th International EMBL PhD Symposium (21-23November,Heidelberg, Germany), XVIIth Gliwice Scientific Meetings (15-16November, Poland),XVIII Lipid Meeting (5-7December, Leipzig, Germany).

Вчені Інституту молекулярної біології та генетикипредставили результати свої наукової роботи на 34 міжнародних конференціях та симпозіумах, серед яких:GDRI meeting "From Molecular to Cellular Events in Human Pathologies" (17-18 October, Paris, France), International meeting “Computational approaches to networks, cells and tissues” (10-11 April, Barcelona, Spain), Experimental Biology Meeting(20-24 April, Boston, USA), Міжнародний симпозіум «Биологические функции пантотеновой кислоты. Пантотеновая кислота и мозг. Новые возможности метаболической и диетической терапии» (28 червня, Гродно, Білорусь), 38-th FEBS CONGRESS “Mechanisms in Biology” (6 -11 July, St. Petersburg, Russia), 13th Young Scientists Forum (YSF) (3-6 July, St. Petersburg, Russia), International PhD student symposium 10th HORIZONs in Molecular Biology (9-12 September, Gottingen, Germany), Applied Super-resolution Light Microscopy course (30 Sept. –2 Oct., Barcelona, Spain), Workshop "Research Integrity and Responsible Conduct of Research" (30 Sept.– 3 Oct.), IX Jakub K. Parnas Conference “Proteins from Birth to Death” (29 Sept. - 2 Oct., Jerusalem Israel), GDRI meeting "From Molecular to Cellular Events in Human Pathologies" (17-18 October, Paris, France), 15th EMBL PhD students symposium “Competition in Biology” (21-24 November, Hidelberg, Germany), European human genetics conference (8 – 11 June, Paris, Franсу), SOE 2013 Kongress (8-11 June, Copenhagen, Denmark), IX Всеросійська конференція з міжнародною участю « Федоровские чтения-2013» (21-22 червня, Москва, Росія), 4th EuCornea Congress (4-5 September, Amsterdam, Netherlands), Міжнародна конференція “Украина-Россия-Сколково. Единое инновационное пространство” (22-23 травня, Київ, Україна), 17th European Cancer Congress (Sept. 26 – Oct. 2, Netherlands), 5th EMBO Practical Course on High throughput protein production and crystallization (15-23 May, Harwell, United Kingdom), Міжнародна конференція Європейської Організації Молекулярної Біології "Структура і динаміка ядра" (жовтень, м. Лисл-сюр-ла-Сорг, Франція), 17th International zeolite conference “Zeolites and ordered porous materials: bridging the gap between nanoscience and technology” (7-12 July, Moscow, Russia), FEBS Workshop “Biological surfaces and interfaces” (30 June–5 July, Catalonia, Spain), International conference “Advanced carbon nanostructures” (1-5 July, St.Petersburg, Russia), European Meeting of the Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society - TERMIS-EU 2013 (17-20 June, Istanbul, Turkey), 7th International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems -7IDMRSC (21-26 July, Barcelona, Spain), XII International Symposium on Inorganic Biochemistry (28 Aug.– 1 Sept., Wroclaw, Poland), 13th Conference “Methods and Applications of Fluorescence: Spectroscopy, Imaging and Probes” (8-11 September, Genoa, Italy),World Conference on Regenerative Medicine (23-25 October, Leipzig, Germany), EORTC-EANO-ESMO Trends in central nervous systems malignancies (March,Praque, Czech Republic), Сonference “Chromosome instability and aneuploidy in cancer: from mechanisms to therаpеutics” (May, Madrid, Spain), Moscow Conference onComputational Molecular Biology (MCCMB’13) (25-28 July, Moscow, Russia), EMBL Advanced course: digital PCR (9-10 October, Heidelberg, Germany), IV Annual IMPPC Conference / 1st ICO-IDIBEL Hereditary Cancer Program MeetingHereditary and Familial Cancer In The Personal Genomics Era” (14-15 March, Barcelona, Spain), Symposium “Cardiac Biology From Development to Regenerative Medicine” (7-10 June, Heidelberg, Germany), WNT symposium “Stem Cells – Development – Disease” (14-16 July, Heidelberg Germany).

 Науковці інших осередків київського відділення УБТ також брали активну участь в роботі міжнародних наукових конференцій та з'їздів, зокрема, вченіІн-ту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецькогопредставили результати своєї роботи на International Congress on Targeted Anticancer Therapies (4-6 March, Paris, France), 13th St Gallen International Breast Cancer Conference «Primary Therapy of Early Breast Cancer» (16-19 march, St. Gallen, Switzerland), 38th FEBS Congress “Mechanisms in Biology” (6-11 July, St.Petersburg, Russia), IX Jakub K. Parnas Conference “Proteins from birth to death” (29 Sept.–2 Oct., Jerusalem, Israel). Члени УБТ Ін-ту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренкаприйняли участь у роботі 49 конференції Європейської Асоціації дослідження діабету (23-28 вересня, Барселона, Іспанія). Науковці Ін-ту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотногозробили усні доповіді на Х міжнародній конференції «Биология клеток растений in vitro и біотехнологія» (14-18 жовтня, Казань, Росія), Conference “Biological cоntrol: Development, Issues and Prospects’ (14-17 May, Poznan, Poland), 10th Carbohydrate Bioengeneering Meeting (21-24 April, Рrаgue, Czech Republic).

 Науковці регіональних осередків УБТ брали участь у наступних міжнародних конференціях, зокрема:

Львів: Міжнароднаконференція ‘Mammalian Embryology Conference. Celebrating Work of Professor Andrzej K. Tarkowski”, Варшава, Польща; 49 Конгресєвропейськихтоксикологічнихтовариств “EUROTOX 2013”, Interlaken, Switzerland; VI міжнароднаконференціямолодихвчених «Біорізноманіття. Екологія. Адаптація. Еволюція», 13-17 травня 2013 р. , Одеса; Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання біології, екології, медицини і фармакології», 26-27 вересня 2013 р., Дніпропетровськ; ІV Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 25 - 27 вересня 2013 р., Вінниця; III міжнародної науково-практична конференція «Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи», 22-24 травня 2013 р., Камянець-Подільський; Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія збалансованого розвитку агроекосистем України», 28 березня .2013 р., Київ; Международная научно-практическая конференция «Научное обеспечение инновационного развития животноводства», 24-25 октября 2013 р., Жодино; VII Lviv-Lublin conference of Experimental and Clinical Biochemistry, May 23-24, 2013, Lviv, Ukraine; Всероссийская конференция "Аналитическая хроматография и капиллярный электрофорез", 26 - 31 мая 2013 г, Краснодар, Розсип; 74-а Загальноуніверситетська Студентська Наукова Конференція ’’Досягнення сучасної медицини’’, квітень, 2013, Львів, Україна; Міжнародна конференція «New trends of research in animal sciences», (20-22.06.2013, Краків, Польща); 17th International Pushchino School Conference of Young Scientists “Biology – the Science of the XXI Century”, April 22–26, 2013 (Pushchino, Russia Federation); 38th FEBS Congress “Mechanism in Biology”, July 6–11, 2013 (Saint Petersburg, Russia Federation); 8th Annual Scientific Conference of RECOOP HST Association “Bridges in Life Sciences”, April 5–7, 2013 (Prague, Czech Republic); Annual Scientific Meeting of RECOOP HST Consortium “Bridges in Life Sciences”. Split (Croatia), October 11–12, 2013; 5th Polish-Ukrainian Weigl Conference on Microbiology, May 23–25, 2013, Chernivtsi, Ukrainе; 9th Jakub K. Parnas biochemical conference “Proteins from birth to death”, September 29 – October 2, 2013, Jerusalem (Israel); XI International Congress of Young Chemists «YoungChem 2013», 9th - 13th October 2013, Poznan, Poland; VII Lviv-Lublin Conference of Experimental and Clinical Biochemistry – Lviv, Ukrainе, 2013, 23-24 May; 2nd Ukrainian-French School-Seminar “Carbon Nanomaterials: Structure and Properties” – Beregove, The Crimea, Ukraine, 2013, 16-20 September; Міжнародна конференція «Біохімія і біотехнологія – сучасній медицині», Київ, 16-18 вересня 2013 р; Человек и его здоровье: XVI Всероссийская медико-биологическая конференция молодых исследователей (с международным участием). — Санкт-Петербург., 20 апреля 2013; “Advances in Physiology and Parmacology of the Digestive Tract”: 26-28th September 2012, Kiev, Ukraine; The 20th United European Gastroenterology Week”: 12 – 16th October 2012, Amsterdam, Netherlands; The 7th Lviv-Lublin Conference of Experimental and Clinical Biochemistry”: 23-24th May 2013, Lviv, Ukraine; “Actinobacteria within soils. Capacities for mutualism, symbiosis, pathogenesis”, Munster, Germany, 25-28 October. 2012 .

Харків: 9 Крымская конференция «Окислительный стресс и свободнорадикальные патологии». Судак, 16-25 сентября 2013; Научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы биологии, экологии, медицины и фармакологии» Днепропетровск, 26-27 сент. 2013; III международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные проблемы стресса» Витебск, 16-17 апр. 2013; Международная научно-практическая конференция   «Свободные радикалы и антиоксиданты в химии, биологии и медицине» Новосибирск, 1-4 октября 2013 г.; 2 международная конференция «актуальные проблемы современной биохимии и клеточной биологии» Днепропетровск, 24-25 сент. 2013; Научно-практ. конф. с междунар. участием «Национальный и международный опыт охраны репродуктивного здоровья девочек» Москва, 2013; Дванадцяті Данилевські читання «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології» Харків, 2013; Науков. симп. «Фізіологія і патологія становлення репродуктивної системи» Харків, 2013; Науково-практ. конф. з міжнар участю «Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків» Харків, 2013; Науково-практ. конф. з міжнар участю «Ендокринна патологія у віковому аспекті» Харків, 2013; Міжнародна науково-практ. Конф. « Сучасні чинники розвитку медичних наук». Львів, 16-17 листопада 2012; Міжнародна науково-практ. Конф. «Способи захисту та збереження здоровя людини в сучасних умовах». Одеса, 23-24 листопада 2012; Міжнародна науково-практ. Конф. «Досягнення медичної науки як чинник стабільності розвитку медичної практики». Дніпропетровськ, 19-20 квітня 2013; 13 міжнародна міждисциплінарна науково-практ. Конф. «Сучасні пробеми науки та освіти»..Харків, 26 квітня – 5 травня 2013; Міжнародна науково-практ. Конф. «Сучасні наукові дослідження представників медичної науки - прогрес медицини майбутнього». Київ, 22-23 лютого 2013; Міжнародна науково-практ. Конф. «Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини у ХХІ ст..» Одеса, 1-2 березня 2013; Міжнародна науково-практ. Конф. «Забезпечення здоровя нації та здоровя особистості як пріоритетна функція держави». Одеса, 5-6 квітня 2013; Науково-практ. Конф. З міжнародною участю «Щорічні терапевтичні читання: лікувально-діагностичні технології сучасної терапії» Харків, 25-26 квітня 2013; Міжнародна науково-практ. конф. «Сучасна медицина: актуальні проблеми, шляхи вирішення та перспективи розвитку» Одеса, 11-12 жовтня 2013; IV Международная научная онлайн конференция «Актуальные пробемы биохимии и бионанотехнологий» . Казань, Россия, 16 октября 2013; Науково-практ. Конф. З міжнародною участю «Загальнотерапевтична практика: нові технології та міждисциплінарні питання». Харків, 7 листопада 2013; Міжнародна конференція «Радіаційна і техногенно-екологічна безпека людини та довкілля: стан, шляхи і заходи поліпшення» 5-9 червня 2013 рік. Ялта. Крим. Україна (Ольвійський форум – 2013); Міжнародна наукова конференція «Современные исследования медико-биологических наук: совершенствование диагностики, разработка средств профилактики и терапии болезней». Г. Киров, Россия, 2013; IV Міжнародна науково-методична конференція НТУ «ХПІ» «Безпека людини у сучасних умовах». Харків, 6-7 грудня 2012; Національний конгрес «Клінічна фармація: 20 років в Україні». Харків, 22-24 березня 2013; Міжнародна науково-практична конференція «Функціональні харчові продукти - дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювань». Харків, НФаУ, 11-12 квітня 2013; 7th Lviv-Lublim conference of experimental and clinical biochemistry. Lviv, May 23-24, 2013; 5 науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів». Тернопіль, 27-28 вересня 2013; ІХ междунар. научно-техн. конф. «Актуальные вопросы биологической физики и химии. БФФХ – 2013». Севастополь, 2013; ХХХ Всеукр. Наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів». Харків, НФаУ, 23 травня 2013; Междунар. Науч.-практ. Конф. «Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований». Москва, 4-5 марта 2013; Междунар. Научно-практ. Конф. «Наука в современном информационном обществе». Москва, 3-4 апреля 2013; XInternationalInterdisciplinaryScientificConferenceofStudentsandYoungScientists«ShevchenkivskaVesna - 2013: LifeSciences)). - Kyiv (Ukraine). – 2013; 17 Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых «Биология - наука XXIвека». - Пущино (Россия). – 2013; IInternationalConferenceforYoungScientists «LowTemperaturePhysics - 2013».-Kharkiv (Ukraine).-2013; IXEuropeanBiophysicsCongress. - Lisbon (Portugal). – 2013; IInternationalConference «Nanotechnologyandnanomaterials - 2013». - Bukovel (Ukraine). – 2013; ThirdInternationalConference "Nanobiophysics: FundamentalandAppliedAspects". - Kharkov (Ukraine). – 2013; VI Всероссийский диабетологический конгресс «Сахарный диабет в XXI веке – время объединения усилий», 19-22 мая 2013 г., Москва; «Валеологія: сучасний стан, напрями та перспективи розвитку»: 11 Міжнар. наук.-практ. конф., 5 - 7 квітня, Харків, 2013; Физическая культура в личностно-профессиональном развитии       студента и его образе жизни : междунар. научно-практ. конф. – Москва, 2013; Здоровый мир - здоровый человек: междунар. Конгресс. – Алушта, 15-19 октября 2013; Эколого-физиологические проблемы адаптации: XV Всероссийский симпозиум (Москва, Россия, 6 – 9 июня 2012 г.). – М.: Российский университет дружбы народов, Россия, 2012; ZdrowieISpołeczeństwo. – Radom, 2012 (Польша); IX Міжнародна науково-практична конференція "Ключові аспекти наукової діяльності".Пшемишль; IX міжнародна науково-практична конференція "Наука и образование".  Прага; IX міжнародна науково-практична конференція "Стратегічні питання світової науки".Пшемишль; IX міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові досягнення". Прага; IX міжнародна науково-практична конференція "Новости научной    мысли". Прага; IX международная научно-практическая конференция "Образование и наука в XXI веке - 2013". София; ХХІ Междунар. науч.-практ. конфер. «Казантип-Эко-2013: Инновационные пути решения актуальних проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и ресурсосбережения» (3–7 июня 2013 г., г. Щелкино, АР Крым); XXXХХ Международная научно-практическая конференция«Применение лазеров в медицине и биологии» (2–5 октября 2013 г., Ялта); XXXIХ Международная научно-практическая конференция«Применение лазеров в медицине и биологии» (22–24 мая 2013 г., Харьков); IX Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології», м. Львів, 16–19 квітня 2013; Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена дню науки, «Внесок молодих вчених у розвиток медичної науки і практики: нові перспективи», м. Харків, 16 травня 2013; Науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології» (Дванадцяті Данилевські читання), м. Харків, 14–15 березня 2013 р.; Наукова конференція молодих учених з міжнародною участю, присвячена пам’яті акад. В. В. Фролькіса, «Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии: от теории к практике», м. Київ, 16–17 травня 2013 р.; ХІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Ендокринна патологія у віковому аспекті», м. Харків, 31 жовтня–1 листопада 2013 р.;VІ Щорічний міжнародний з’їзд з питань діабету та кардіоваскулярних захворювань (6thAnnualMeetingoftheDiabetes & CardiovascularDiseaseEASD Study Group), м. Прага (Чехія), 31 жовтня–2 листопада 2013 р.; Международная научно-практическая конференция «Сучасні проблеми світової медицини та її роль у забезпеченні здоров’я світового співтовариства (10-11 мая 20013), Одесса; Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы диагностики, профилактики и лечения профессионально обусловленных заболеваний» 14-15 октября 2013 года, г. Сочи; IInternationalConferenceforYoungScientists «LowTemperaturePhysics - 2013».-Kharkiv (Ukraine).-2013; IXEuropeanBiophysicsCongress. - Lisbon (Portugal). – 2013; IInternationalConference «Nanotechnologyandnanomaterials - 2013». - Bukovel (Ukraine). – 2013; ThirdInternationalConference "Nanobiophysics: FundamentalandAppliedAspects". - Kharkov (Ukraine). – 2013; Всероссийский диабетологический конгресс «Сахарный диабет в XXI веке – время объединения усилий», 19-22 мая 2013 г., Москва; YoungscientistsconferenceProblemsofTheoreticalPhysics”, December 24-27, 2013.- Kyiv; V Національн. конгрес з біоетики з міжнародною участю.- Київ, 23-25 вересня 2013 р.; XI научная конференция молоды ученых с международным участием «Актуальные вопросы геронтологии и гериатрии», посвященная памяти академика В.В. Фролькиса (Киев, 25 января 2013 г.); ΙV международная междисциплинарная конференция «Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения» (АР Крым, Новый Свет, 27 мая – 1 июня 2013 г.); 5th International symposium “Methods and applications of computational chemistry”, July 1-5, 2013, Kharkiv, Ukraine; 9th EBSA European Biophysics Congress, July 13-17, 2013, Lisbon, Portugal; Междунар. Научно-практ. Конф. «Клеточная биология и биотехнология растений» 13-15 февраля 2013, Минск, Беларусь; I International Scientific Conference of Students and PhD students «Cell Technology Week 2013». 14-17 May 2013. Kiev; International Scientific Conference «Research of plant diversity, present and future» (june 27-28 2013. Kaunas, Lithuania); «Инновационныенаправлениясовременнойфизиологиирастений». 2-6 июня 2013, Москва; National Scientific Symposium Advanced Biotechnologies: Realization and Perspectives (October, 24-25), 2013. Chisinau Republic of Moldova; XI Міжнароднанауково-практичнаконференція «Валеологія: сучаснийстан, напрямкитаперспективирозвитку», 11-13 квітня 2013 р.; Другаміжнароднанауковаконференція «Актуальніпроблемисучасноїбіохіміїтаклітинноїбіології», м. Дніпропетровськ, 24-25 вересня 2013 р.; VIII Міжнародна конференція молодих учених «Біологія: від молекули до біосфери» (3-6 грудня 2013 р., м.Харків, Україна); XXXVIII International Research and Practice Conference and the III Stage of the Championship in medicine, pharmaceutics and veterinary sciences.- IASHE.- London, 2013; «Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований».- Межд. научно-практическая конференция.-Москва, 4-5 марта 2013; FEBS сongres, 2013.- St. Petersburg, Russia; IX международная крымская конференция «Окислительный стресс и свободнорадикальные патологии».- Судак, Крым, Украина, 2013; The 7th International Symposium on Sturgeon (ISS7) (Nanaimo, British Columbia, Canada, 21 – 25 July 2013); 4thInt. Workshop on the Biology of Fish Gametes (Albufeira, Portugal, 17 – 20 Sept. 2013); Int. Conf. Diversification in Inland Finfish Aquaculture II (DIFA II) (Vodňany, Czech Republic, 24 – 26 Sept. 2013); ХХІмеждунар. научно-технич. конф. «Экологическая и техногенная безопасность. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизацияотходов». Харьков, 2013; Annual Duteh meeting on Molecular and Cellular Biophysics, Sep. 30-Oct. 1, 2013, Veldhoven, Netherlands; Наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвячена 90-річчю кафедри інфекційних хвороб Харківського національного медичного університету, 2013.

Дніпропетровськ: Підсумкова науково-практична конференція "Актуальні проблеми медицини", 22 січня 2013., м. Гродно, Білорусія; “7thInternationalsymposiumonexperimentalandclinicalneurobiology, 23-27 червня 2013 р., м. Кошице, Словенія; Ювілейна конференція Гродненського медичного университету, 2-4 жовтня 2013 р., м. Гродно, Білорусія.

 Полтава: 7 Львовсько-Люблінська конференція з експериментальної та клінічної біохімії, Львів, 2013р; Конференция с международным участием «Стомалогия XXI века: актуальные аспекты». – Нижний Новгород, 2012; Научно-практическая конференция посвященная 55-летию образования «Гродненский государственный медицинский университет»: «Актуальные проблемы медицины». – 3-4 октября 2013г., г.Гродно.

 Донецьк: 7 Львовсько-Люблінська конференція з експериментальної та клінічної біохімії, Львів, 2013р; Науково– практична конференція з міжнародною участю: InternationalConferenceforAppliedSciencesActualopinionsinbiology, ecology, medicineandpharmacology”. September 26 - 27, 2013, Dnipropetrovsk; V (67) Международный научно-практический конгресс студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы современной медицины». 23-25 октября 2013, г. Киев; VІІІ Международная конференция молодых ученых «Биология: от молекулы до биосферы». 36декабря 2013года, г. Харьков; 3-ймеждународныйконгрессЕвро-АзиатскойАссоциацииДерматовенерологов, 31 мая – 4 июня 2013 г., Одесса; 45th Annual Meeting of the European Pancreatic Club, June 26–29, 2013, Zurich, Switzerland; MODERN PROBLEMS OF PHYSICAL CHEMISTRY ,VI International Conference,9-12 September,Donetsk 2013; 17th-ECCO -38th- ESMO – 32nd-ESTRO European Cancer Congress. 27.09-02.10.2013, Amsterdam, the Netherlands.

 Крим: IV Всеросійський діабетологічний конгрес «Сахарний діабет у XXI сторіччі – час об'єднання зусиль», 19–22 травня 2013, Москва, Росія; ESHRE-2013 – 29th Annual meeting of European Society of Human Reproduction and Embryology, 7–10 червня 2013, Лондон, Великобританія; XXVII European Congress of Lepidopterology, 29 червня – 4 серпня 2013, Благоєвград, Болгарія; TheFifthInternationalBarcodeofLifeCoference, 26–31 жовтня 2013, Кунминг, Юннань, Китай (Kunming, Yunnan, China).

 Чернівці: 38thFEBSCongress (Росія); FirstInternationalRetinoidsMeeting 2013 (Italy), AQUAREDPOTWorkshoponRecirculatingAquaculture (Lithuania); TheIVInternationalsymposium «InvasionofalienspeciesinHolarctic» (Borok); Международная конференция Управление трансграничной рекой Днестр в рамках бассейнового Договора: (Молдова); Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2013» (Росія); Пущинская школа-конференция молодых ученых «Биология – наука ХХІ века» (Росія); Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» (м. Львів); Всероссийская медико-биологическая научная конференция молодых ученых с международным участием «Фундаментальная наука и клиническая медицина» (Росія); ІХ міжнародна науково-практична конференція «Динаміка сучасної науки» (Болгарія).

 Чернігів: Міжнародна науково-практична конференція «Природне середовище та здоров’я людини. Фізкультурно-оздоровчі технології формування особистості фахівця» (Чернігів, 2013); V Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція «Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології» (Чернівці, 2012); VІ Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція «Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології» (Тернопіль, 2013); Міжнародна науково-практична конференція психологів фізичної культури «Рудиковские чтения» (Москва, 2012, 2013); ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх» (Тернопіль, 2012); XIII Міжнародна наукова сесія за підсумками НДР за 2012 р. «Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту» (Мінськ, 2013).

 Члени Закарпатського товариства брали участь у 8 наукових форумах (Ужгород, Одеса, Львів, Київ (Україна), Будапешт, Ніредьгаза, Дебрецен (Угорщина), Нітра, Комарно (Словакія), Орадеа (Румунія). 

 2.2. Стажування.

 У 2013 році молоді науковці - члени УБТ проходили стажування та проводили спільну наукову роботу в провідних наукових центрах Европи та США. Так молоді вчені Ін-ту біохімії (Крупко О.О., Лабинцев А.Ю., Пиршев К.О.) брали участь у роботі зимовій школи «Практичні курси з новітніх методів в мікроскопії», яка проходила з 20 по 28 січня у м. Цюріх (Швейцарія). Співробітник відділу біохімії вітамінів і коферментів М.М. Гузик брав участь у 20-му науково-практичному курсі для молодих науковців з вивчення діабету (YSTC), що проходив з 21 по 25 жовтня у м. Ганновер ( Німеччина) на базі Інституту клінічної біохімії медичної школи (MHH) за підтримки EFSD/Lilly Європейського фонду по вивченню діабету. Науковий співробітник відділу молекулярної імунології Л.Коваль отримала короткострокову стипендію EMBO для стажування у Франції за проектом «Вивчення механізмів функціонування нікотинових рецепторів в В-лімфоцитах» (партнер - Середземноморський Університет, Марсель, Франція). Співробітник відділу структури та функції білка В.О. Чернишенко проходив стажування в Університеті міста Брайтон (Великобританія). Співробітники лабораторії сигнальних механізмів клітини проходили стажування в наукових установах Фінляндії та Польщі, а науковці відділу хімії та біохімії ферментів стажувалися в Італії.

 Молоді вчені Ін-ту молекулярної біології та генетики проходили стажування в сучасних лабораторіях Німеччини, Іспанії, Франції, Фінляндії та Швейцарії.

Науковий співробітник кафедри фізіології і екології рослин КНУ ім. Тараса Шевченка Ситар О.В. отримала грант французького уряду та посольства Франції для проведення наукової роботи та стажування в лабораторії науково-технічної інформації, комунікації та знань (Університет Південної Бретані, Франція). Строцька Є.А. з 1 червня по 1 грудня 2013 р. проходила стажування і Інституті радіофармацевтичного дослідження раку (Гельмгольц-центр Дрезден-Розендорф, Німеччина).

 Провідний інженер Ін-ту експериментальної патології, онкології і радіобіології Білик О.О. проходила стажування та проводила спільну наукову роботу в Університеті міста Осло (Норвегія) з листопада 2012 по лютий 2013 рр.

 Один співробітник Ін-ту ендокринології та обміну речовин пройшов стажування з питань молекулярно-біологічних досліджень в Нагасакському Університеті (Японія).

 К. б. н. Манько Анна Миколаївна (Полтава) проходила (05.03.- 04.07.2013 р.) та проходить (02.09.- 31.12.2013 р.) наукове стажування на базі Науково-дослідного інституту дослідження здоров’я травної системи м. Гамільтон (Канада).

 Кримчани проходили стажування: Ткачова Н. Ю., Москва, Росія, Група компаній «Мать и дитя», перинатальний медичний центр, «Вітрифікація ооцитів та ембріонів з використанням методу а CryoTech», 27–28 вересня 2013; Малий К. Д., Гьотінген, Німеччина, XLAB, «Молекулярна біологія та нейрофізіологія», 4–9 листопада 2013; Єфетов К. О, Інсбрук, Австрія, Tiroler Landesmuseen, Ferdinandeum, «Біохімія та молекулярна біологія Zygaenidae, 7–22 грудня 2013.

 Також стажування за кордоном в 2013 р. проходили 7 членів Львівського відділення УБТ.

 Двое членів Харківського відділення проходили стажування у Чехії.

 2.3. Наявність міжнародних грантів, проектів, договорів про співробітництво.

У 2013 році в київському відділенні почалася або продовжується робота по виконанню 38 міжнародних програм та договорів за участю зарубіжних партнерів:

 - Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України має 15 грантів, проектів тощо:

 

 • Українсько-російський грант ”НАДФН-оксидаза як потенційна біомішень і ключовий регулятор міграції і проліферації клітин” (співкерівник – д.б.н. Дробот Л.Б.);
 • Українсько-польський грант «Роль адаптерного протеїну Ruk/CIN85 у забезпеченні нейрального фенотипу клітин РС12 за умов гіпоксії та нормоксії» (співкерівник – д.б.н. Дробот Л.Б.);
 • Українсько-фінський договір про співпрацю з Університетом Оулу (співкерівник – д.б.н. Дробот Л.Б.);
 • Українсько-словацький науково-дослідний проект «Синтез нових аналогів вітаміну Е та дослідження їх протипухлинного механізму як інгібіторів топоізомерази» (співкерівник - чл.-кор.НАНУ, д.б.н. Донченко Г.В.);
 • Українсько-турецький науково-дослідний проект «Дослідження ранозагоючої дії нового метаболіту вітаміну Е» (співкерівник - чл.-кор.НАНУ, д.б.н. Донченко Г.В.);
 • Українсько-чеський проект «Дія магнітних неорганічно-полімерних нанокомпозитів на окислення ліпідів і білків, оксидативний стрес та його корекція аналогом вітаміну Е» (співкерівник - чл.-кор. НАНУ, д.б.н. Донченко Г.В.);
 • Українсько-чеський проект «Розробка, створення та характеристика магнітних наночасток з поверхнею, модифікованою аналогом вітаміну Е» (співкерівникк.х.н. Кузьменко О.І.);
 • Угода про науково-технічне співробітництво з Інститутами біології та хімії Білостокського Університету, Польща (відповід. виконав.- к.х.н. Кузьменко О.І.);
 • Угода про науково-технічне співробітництво з Інститутом фармакології та біохімії НАН Білорусії, м. Гродно (відповід. виконав.- д.б.н. Пархоменко Ю.М..);
 • Угода про наукове-технічне співробітництво з Томським політехнічним університетом (Росія);
 • Угода про наукове-технічне співробітництво з фірмою Гуангдонг Хаід Груп CO., ЛТД, м. Гуанчжоу, КНР (відповід. виконав.к.х.н. Кузьменко О.І.);
 • Українсько-німецький проект «Люмінесценція нанокластерів срібла» з Інститутом фізики, Геттінген, Німеччина (співкерівник від України – д.б.н. Демченко О.П.;
 • Договір про творчу співдружність з Інститутом проблем хімічної фізики РАН, м. Чорноголовка, Росія (співкерівник від України - чл.-кор.НАНУ, д.б.н. Костерін С.О.;
 • Французько-український проект з INSERM 1029, Talence, France (співкерівник - д.б.н. Мінченко О.Г.).
  • Українсько-російський проект у рамках Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень "Фізико-хімічні характеристики місячного пилу, що обумовлюють особливості взаємодії з технічними системами та біологічними об'єктами, та умови формування і динаміки пилової плазми у приповерхневій екзосфері Місяця" (співкерівник - д.б.н. Борисова Т.О.);

 - Ін-тут молекулярної біології та генетики НАН Українимає 17 міжнародних грантів, проектів тадоговорів про співробітництво:

 

 • «Молекулярний дизайн, синтез, біологічне тестування та вивчення механізму дії функціоналізованих клатрохелатів заліза (II) як інгібіторів деяких терапевтично важливих ферментів». 
 • «Дослідження молекулярних механізмів і участі потенційного онкобілка CHI3L1 у формуванні резистентності гліальних пухлин до хіміотерапевтичних препаратів». 
 • «Брадикінін-споріднені реагенти, азолідинони та CHI3L1-антисенсові олігонуклеотиди в якості нових потужних протипухлинних сполук». 
 • «Пошук нових терапевтичних підходів для лімфоми клітин зони мантії».
 • «Механізми впливу хітиназа-подібних білків та рекдокс-регуляторів на онкогенні властивості клітин» (співвиконавець - Білоруський державний університет).
 • «Пошук і характеристика онкогенів і пухлинних генів-супресорів, що приймають участь в ініціації та розвитку гліом» (співвиконавець - ДНЦ ім. В. П. Сербського, Москва, РФ).
 • «Дослідження біологічної активності антагоністів брадікініна» (співвиконавець -Університет шт. Колорадо, Денвер, США).
  • «Інгібування потенційного онкогена CHI3L1 за допомогою коротких інтерферуючих РНК» (співвиконавець – Ін-т хімічної біології та фундаментальної медицини Сибірського відділення РАН, Новосибірськ, Росія).
  • «New pharmacological approach by siRNA-squalene for targeting junction oncogenes in thyroid and prostate cancers».
  • «Субстратна специфічність та топологічні особливості активного центру цитохромів P450 7A1, 7B1 та 2E1».
  • «Біосенсори на холінестеразу для екологічного моніторингу» (співвиконавець -ClaudeBernardUniversityofLyon, France). 
  • «Micro/nanosensors for early cancer warning system – diagnostic and prognostic information». 
  • «Integrated nanomaterials and nanodevices». 
  • «Роль білка RalBP1 у регуляції динаміки актинового цитоскелету» (співвиконавець – Ін-т Жака Моно, Париж, Франція). 
  • «Патології людини: від молекулярного до клітинного рівня» (співвиконавець – Ін-т Гюстава Руссі, Париж, Франція). 
  • «Computational Biology Group at the Faculty of Mathematics, Informatics andMechanics» (співвиконавець – Варшавський університет, Польща).  
   • «Порівняльний аналіз спектру гаплогруп У-хромосоми в популяціях України та Латвії». 

 - Ін-т експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України має 3 міжнародних проекти:

 

 • Проект STCU№4894 «Development of nanotechnology of nanoplant composites and investigation of their antitumor and antioxidant activities» (відповід. виконавець – д.б.н. Залєток С.П.)
 • Спільні дослідження протипухлинних і антиоксидантних властивостей біологічно-активних речовин із природної сировини (з Ін-том біохімії і біотехнології ім. Дурмішидзе ААН Грузії). Відповідальний виконавець – д.б.н. Залєток С.П.
 • Проект №11-05-12 - спільно з Сибірським Відділенням РАН (відповід. виконавець - д.б.н. Сидоренко С.П.)

 Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМНУ має 2 міжнародних проекти:

 

 • "Дослідження раку та інших захворювань щитовидної залози в Україні, спричинених Чорнобильською аварією" (співвиконавець - Національний інститут раку США);
 • "Чорнобильський банк тканин (ЧБТ)" (співвиконавець - Імперіал коледж, Великобританія).

- Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАНУ маєДоговір №23-10 про співробітництво з Інститутом біології РАН (співвиконавець – д.б.н. Курдиш І.К.).

Чернігів має договір № Ф55/004-2013 від 03.06.2013 про відкриття науково-дослідної роботи "Визначення екологічного стану транскордонних річок Білорусь - Росія - Україна (Гомельська - Брянська - Чернігівська області) на основі біологічних і гідрохімічних показників для оцінки екологічних ризиків і розробки рекомендацій з моніторингу", науковий керівник НДР – професор кафедри біології, доктор біологічних наук Жиденко Алла Олександрівна. Фінансування – з державного фонду фундаментальних досліджень України.

 Крим має науково-дослідний грант від Університету ім. Сулеймана Деміреля (Іспарта, Туреччина), отримувач – кафедра біохімії ТНУ, 20 000 грн., «Генетичні аспекти взаємодії дубом, дубовою зеленою листокруткою та її паразитами у природничому лісовому заповіднику Каснакського дубу», липень–вересень 2013р. та Тревел-грант від Tiroler Landesmuseen, Ferdinandeum (Інсбрук, Австрія), отримувач – професор К. О. Єфетов, 2500 €, проїзд та проживання під час стажування у Tiroler Landesmuseen, Ferdinandeum (Інсбрук, Австрія), 7–22 грудня 2013р. А також продовжено роботу за наступними міжнародними проектами: Solution of taxonomical and faunistic problems by application of the molecular methods. Німеччина, ABLArten, Biotope, Landschaft BurofurLandschaftsokologie / Україна, кафедра біохімії та відділ біотехнології КДМУ; Study of DNA molecules of different biological species with the purpose to reconstruct phylogeny and create a proper biological system. Австрія, TirolerLandesmuseen, Ferdinandeum / Україна, кафедра біохімії та відділ біотехнології КДМУ; Synthesis and study of pheromone molecules. Австрія, TirolerLandesmuseen, Ferdinandeum / Україна, кафедра біохімії та відділ біотехнології КДМУ; Scientific project with Canadian Centre for DNA Barcoding «Barcode of LifeData System (BOLD)». Канада, Biodiversity Institute of Ontario, University of Guelph / Україна, кафедра біохімії та відділ біотехнології КДМУ.

 Харків має договори про співпрацю з Бєлгородським державним національним дослідницьким університетом (Росія) 2013 р. та з центром сучасних біологічних технологій Інституту генетики та фізіології рослин Академії наук Молдови.

 Дніпропетровськ має грант «EMBOShort-termFellowship» (01.06.2013-31.08.2013) на проведення досліджень на базі лабораторії відділу Молекулярної Нейрології Університету Фрідріха-Олександра у м. Ерланген (Німеччина).

 Львівське відділення УБТ має 12 міжнародних проектів та грантів

ІІІ. ВИДАВНИЧА ТА ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.

 3.1. Видання монографій.

В поточному році науковцями відділеннь УБТ було опубліковано та подано до друку 20 монографій, зокрема:

 

 • Луговской Э.В., Макогоненко Е.М., КомисаренкоС.В. «Молекулярные механизмы образования и разрушения фибрина» - 2013, К. : Наукова думка, 231 стор.
 • KomisarenkoS.V., KosterinS.O., LugovskoyE.V., KalchenkoV.I. «Calixarenemethylenebisphosphonicacidsaspromisingeffectors of biochemical processes» - розділ (pp. 293-327) в монографії «Biochemesry and Biotechnology for Modern Medicine»ю Edited by Prof. Serhiy Komisarenko 2013, К.: Publishing House Moskalenko O.M. 704 Р.
 • Borisova T. Cholesterol and presynaptic glutamate transport in the brain” - 2013, Book, Springer, 76 P.
 • Касаткіна Л.О., Борисова Т.О. «Транспорт глутамату в тромбоцитах», 2013, вид. НАН України, 126 стор.
 • Stepanenko A. A., Kavsan V. M. Cancer genes and chromosome instability Oncogene and Cancer – From Bench to Clinic / Ed. Y. Siregar New York: InTech Publisher, 2013:151–182.
 • Палагеча Р., Бисов А., Дмітрієв О., Таран Н. Методичні рекомендації з розмноження та культивування магнолій (Magnolia L.) в Україні. // Монографія.- К.: АВЕГА, 2013. - 47с.
 • Белава В.Н., Панюта О.О., Таран Н.Ю. Науково-методичні рекомендації «Фітопатогенні властивості збудника церкоспорельозу Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron) Deighton та методи визначення». Київ, 2013. - 55с.
 • Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМНУподано до друку 2 монографії.
 • К.б.н. Тугай Т.І. є співавтором монографії «Микробиота Украинского полесья: последствия Чернобыльской катастрофы». Киев: Наукова думка, 2013. 383 с.
 • Shmarakov I.O., Yuen J.J., Blaner W.S. Carotenoid Metabolism and Enzymology, in: Carotenoids and Human Health Ed. by S.A.Tanumihardjo. – Springer Science + Business Media New York, 2012.
 • Геруш І.В., Григор’єва Н.П., МещишенІ.Ф., Мацьопа І.В. Вільнорадикальні механізми токсичногго ураження організму тетрахлорметаном та шляхи його корекції препаратами ехінацеї пурпурової і мелатоніном.- Чернівці: Медуніверситет, 2012. – 180 с.
 • Ефетов К. А., Бабанин А. А., Кобозев Г. В. и др. Учёный, Учитель. Герман Васильевич Троицкий. К 100-летию со дня рождения.– Симферополь: CSMU Press: Доля, 2013. – 172 с. ISBN 978-966-366-687-7.
 • Шендрик А.Н. Одарюк И.Д, Каниболоцкая Л.В.Лебедкова О.С.Одарюк В.В „Автоокисление фенольных антиоксидантов в водных средах» гриф МОН України. ДонНУ 2013.11-1ВВ/29
 • Чорна В.І., Лянна О.Л. Лізосомні цистеїнові протеази: молекулярна структура і функції: монографія. - Харків: Екограф, 2013. – 296 с.
  • Sweet taste of cell death: role of carbohydrate recognition systems / R. Bilyy, R. Stoika // Біохімія і біотехнологія – сучасній медицині. Головний редактор:академікНАН України С. В. Комісаренко. – Видавничий дім Москаленко О. М., Київ, 2013. – С. 615-636.
  • Yuriy Kit, Iryna Magorivska, Valentyna Chopyak, Yaroslav Tolstiak, Rostyslav Bilyy and Rostyslav Stoika. Novel Biological Activities of Autoantibodies as the Potential Markers of Systemic Lupus Erythematosus./ In “Systemic Lupus Erythematosus (SLE): Prevalence, Pathophysiology and Prognosis”. Eds.: Syuichi Koarada/ Nova Sci. Publ., Inc., Hauppauge – NY. 2013. P.101-110.
  • Hnatush A.R., Drel V.R., Hanay N.O., Yalaneckyy A.Y, Mizin V.I., Sybirna N.O. The Protective Effects of Natural Polyphenolic Complexes of Grape Wine on Organisms Exposed to Oxidative and Nitrosative Stress Under Diabetes Mellitus // NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology. Advanced bioactive compounds countering the effects of radiological, chemical and biological agents. Strategies to Counter Biological Damage / Pierce G.N., Mizin V.I., Omelchenko A. (Eds.) – Netherlands: Springer, 2013 – P. 145–162.
  • Sklyarov A., Fomenko I., Klymyshin D. “Biological chemistry. Methodical instructions for practical exercises for students of dentistry faculty” Part I, Lviv, 2013. – 52 p.
  • Sklyarov A., Fomenko I., Klymyshin D.,Nasadyuk C. “Biological chemistry. Methodical instructions for practical exercises for students of dentistry faculty” Part II, Lviv, 2013. – 63 p.
  • ZhegunovG. Thedualnatureoflife. Interplay of the individual and the genome. – Springer – 2012. 298 p.
  • Черних В.П., Загайко А.Л., Вороніна Л.М. та інші. Часопис кафедри біологічної хімії Національного фармацевтичного університету. Х.: НФаУ, 2013. – 290 с.
  • О. М. Коновалов, Е. О. Коновалова . Экологическая метрология.

 3.2. Видання навчальної та науково-популярної біохімічної літератури.

В звітньому році членами відділень видано наступні навчальні та науково-популярні посібники:

 

 • Компанець І.М., Остапченко Л.І. Навчальний посібник "Дослідження мембранних білків та ліпідів" - ВПЦ "Київський університет", 2013. 59 с.
 • Таран Н.Ю., Оканенко О.А., Стороженко В.О. «Біохімія рослинних ліпідів». - К.: АВЕГА, 2013. - 262 с.
 • Гребіник Д.М., Моргаєнко О.О. Методичні вказівки до спецкурсу "Біохімія нуклеїнових кислот" - ВПЦ "Київський університет", 2012. 19 с.
 • Гребіник Д.М., Моргаєнко О.О. Методичні вказівки до спецкурсу "Біохімічні механізми ушкодження клітин"- ВПЦ "Київський університет", 2012. 20 с.
 • Гребіник Д.М., Савчук О.М. Методичні вказівки до спецпрактикуму "Хроматографія" ВПЦ "Київський університет", 2013. 19 с.
 • Synelnyk T.B. Methodical pointing from the course "Biological membranes and regulation of metabolism" - ВПЦ "Київський університет", 2013. 17 с.
 • Синельник Т.Б. Методичні вказівки до спецкурсу "Мембрани та регуляція обміну речовин" - ВПЦ "Київський університет", 2013. 66 с.
 • Компанець І.М. Методичні рекомендації до спецкурсу "Визначення структури та функції біологічних мембран" - ВПЦ "Київський університет", 2013. 45 с.
 • Гребіник Д.М., Савчук О.М. Методичні вказівки до спецпрактикуму "Електрофорез" - ВПЦ "Київський університет", 2013. 26 с.  
 • Мехед О. Б., Яковенко Б. В., Третяк О, П. Біоорганічна хімія: Навчальний посібник. – Чернігів: ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2013. – 208с.
 • Кеца О. В. Тестові завдання з охорони праці в галузі біохімії : навчальний посібник / О. В. Кеца. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 120 с.
 • Методика й організація наукових досліджень студентів з біохімії : навчальний посібник / укл.: О.В. Кеца, І.О. Шмараков, Г.П. Копильчук, М.М. Марченко. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 144 с.
 • Робочий зошит з біохімії / Г.П. Копильчук, О.М. Волощук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-тет, 2013. – 160 с.
 • Яремій І.М., Мещишен І.Ф. Біологічна хімія для спеціальності «Фармація». Навчальний посібник (рекомендований ЦМК МОЗ України) Чернівці: Медуніверситет, 2012. -507с.
 • Тестові завдання з біоорганічної і біологічної хімії / за ред. І.В. Геруша - Чернівці: БДМУ, 2013. – 142 с.
 • «Навчально-методичні матеріали з біологічної хімії для самостійної роботи студентів фармацевтичного факультету спеціальності «Фармація» заочної форми навчання», підготовленого колективом авторів: Яремій І.М., Геруш І.В., Мещишен І.Ф., Григор’єва Н.П., Ленга Е.Л.-Чернівці: БДМУ, 2013. – 350c.
 • N.V.Davydova, I.V.Gerush. Biological chemistry (для студентів спеціальності «Сестринська справа») - Чернівці: Медуніверситет, 2013. –-232c.
 • Ефетов К. А. Книга об Учителе. Стр. 5–6 / В книге: Учёный, Учитель. Герман Васильевич Троицкий. К 100-летию со дня рождения.– Симферополь: CSMU Press: Доля, 2013. – 172 с. ISBN 978-966-366-687-7.
 • Ефетов К. А. Учёный, Учитель. Стр. 11–24 / В книге: Учёный, Учитель. Герман Васильевич Троицкий. К 100-летию со дня рождения.– Симферополь: CSMU Press: Доля, 2013. – 172 с. ISBN 978-966-366-687-7.
 • Ефетов К. А. Так говорил Шеф. Стр. 168–169 / В книге: Учёный, Учитель. Герман Васильевич Троицкий. К 100-летию со дня рождения.– Симферополь: CSMU Press: Доля, 2013. – 172 с. ISBN 978-966-366-687-7.
 • Каминская Г. А. Воспоминания об учителе. Стр. 117–118 / В книге: Учёный, Учитель. Герман Васильевич Троицкий. К 100-летию со дня рождения.– Симферополь: CSMU Press: Доля, 2013. – 172 с. ISBN 978-966-366-687-7.
 • Косик О. Г. Событие, предопределившее все последующие. Стр. 138–141 / В книге: Учёный, Учитель. Герман Васильевич Троицкий. К 100-летию со дня рождения.– Симферополь: CSMU Press: Доля, 2013. – 172 с. ISBN 978-966-366-687-7.
 • Кобозев Г. В. Кафедра биологической химии Крымского государственного медицинского университета. Стр. 158–167 / Г. В. Кобозев, Е. В. Паршкова // В книге: Учёный, Учитель. Герман Васильевич Троицкий. К 100-летию со дня рождения.– Симферополь: CSMU Press: Доля, 2013. – 172 с..Б.Г Борзенко.. І.І. Зінкович, О.В Богатирьова., З.М, Ско-робогатова, Л.В Соколовська., Ю.Д.Турсунова, Є.В Хомутов., Т.А.Швець, О.М.Бакурова "Посібник до практичних занять з біохімії” за редакциєю Б.Г.Борзенко.Донецьк, 2012, Затвержено до друку Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Украіни гриф 035573.
 • Biochemistry in schemes / Z.M. Skorobogatova, Ju. D. Tursunova, I. I. Zinkovych, A.G.       Matviyenko, I. V. Nizhenkovska, E. V.Khomutov,
 • O.P. Shatova, M. A. Stashkevych.Donetsk, «Kashtan». – 2012. – 110 р.(Затверджено на засіданні Вченої ради ДонНМУ від 26.10.2012 р. протокол № 7)
 • Ніженковська І.В., Ягупова А.С., Сташкевич М.А., Стеченко О.В. Завдання для самопідготовки і самоконтролю з біологічної хімії до ПМК№3 для студентів медичних спеціальностей // Затверджено на методичній нараді кафедри 27 лютого 2013, протокол №13.
 • Ніженковська І.В., Ягупова А.С., Нароха В.П., Лозовий В.П., Сташкевич М.А. Основи біохімії крові. Методичні вказівки для студентів медичних, стоматологічного, медико-психологічного та фармацевтичного факультетів. Затверджено на методичній нараді кафедри 18 березня 2013, протокол №15.
 • Ельский В. Н. Учебное пособие для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации «Общая патологическая физиология» / В. Н. Ельский, Л. П. Линчевская, Н. Н. Бондаренко, // Міжнародний вісник медицини. – 2013. – Том 6, № 1. – С. 14-17.
 • Попов А.Ф. Малєєва Н.Т.Капітанов І.В.Баранова О.В Ферменти. Структура, механізм дії, модельні системигриф МОН України. ДонНУ 2013.Шифр НДР11-1ВВ/29
 • Дзяк Г.В., Шульга С.М., Лянна О,Л., Дроздов О.Л., Бразалук О.З. Сучасні методи аналізу ліків у виробничій практиці клінічного провізора: навчально-методичний посібник. – Дн-вськ. – 2013. – 68 с.
 • Методичні вказівки з номенклатурних курсів “Біохімія”, “Хімія біоорганічна”, “Радіобіологія”, “Молекулярна біологія”, які читаються викладачами кафедри біохімії, для організації самостійної роботи студентів напрямів підготовки: Біологія – 6.040102; Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування – 6.040106; Мікро- і наноелектроніка – 6.050801 / Н.О. Сибірна, І.В. Бродяк, Г.Я. Клевета, Я.П. Чайка, Н.І. Климишин, К.П. Дудок, О.Г. Стасик – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 116 с.
 • «Молекулярні механізми патологічного стоншення вовни у овець» //В. В. Гавриляк, Г. М. Седіло, П. В. Стапай. Львів, ІБТ – 2013. –24 с.
 • Шляхи підвищення рентабельності свинарства //І. В. Кичун, Н. З. Огородник, О. І. Віщур, Р. С. Ясниський — Львів, 2013. — 20 с.
 • Спеціальна гістологія. Навчальний посібник для студентів медичного факультету. Для практичних занять та самостійної поза аудиторної роботи з гістології, цитології та ембріології. // Ященко А.М., Джура О.Р., Наконечна О.В., Дудок В.В., Смолькова О.В., Челпанова І.В., Білий Р.О., Панкевич Л.В. Під редакцією Луцика О.Д. – Львів: Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, 2013. – 200 с., ум. друк. арк. 11,625.
 • Антонюк В.О. “Фармакогностичні основи фітотерапії” для студентів V курсу фармацевтичного факультету (клінічна фармація) – Львів: ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2013 – 68 с.
  •    Перевидання учбового посібника для іноземних студентів медичного факультету «Selectivechaptersofbiologicalchemistry. 3ndedition». Харків, ХНУ, 2012. – 294 р.
  •    Жегунов Г.Ф., Покусай Г.Г., Якименко Т.І., Денисова О.М., Гладка Н.І., Приходченко В.О., Костюк І.О. Практикум з біологічної хімії. 2014. Навчальний посібник для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 6.110101 «Ветеринарна медицина».
  •    Коновалова О. О., Андрейко Г. П. Мікроелементи та здоров’я людини.
  •    Тимошенко В.Ф., Жмурко В.В., Тимошенко В.В. Генная инженерия растений.

 – Учебное пособие – Х.: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2013. – 108 с.

 

 •    Князева М.А. Курс лекций по биохимии ( для студентов медицинских вузов): Учебно-методическое пособие. 4-е изд., испр. и доп.-Харьков:. «Цифрова друкарня №1», 2013.-340 с.
 •    Чернишенко А.П., Крот О.П. Екологія: Конспект лек-цій. – Харків: ХНУБА, 2013. – 53 с.
  •    Попов Н.Н., Высеканцев И.П., Лядова Т.И. и др. Патогенные грибы и актиномицеты: дерматофиты, возбудители глубоких микозов, кандиды, аспергиллы, актиномицеты, нокардии. Учебное пособие. – Харьков: Издательский центр ХНУ им. В.Н. Каразина, 2013. – 42 с.

 Отримано 6 патентів на винахiдництво:

 ü             Патент на корисну модель Пат. 75001 Україна, МПК А 61В 5/00 Спосіб оцінки мікроциркуляторних порушень у хворих в гострому періоді опікової хвороби / Г.О. Федорова, Б.Г. Борзенко, Е.Я. Фісталь, В.В. Солошенко, В.М. Носенко; заявник і патентовласник ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака» АМН України.-№u201114434; заявл. 06.12.2011; опуб. 26.11.2012, Бюл.№22.

 ü             Заявка на патент № u 201307677 Україна, МПК А61К 36/07, А61К 36/05. Спосіб отримання екстрактів Boletus edulis /Ковальова А.В., Лащенко Е., Дорошкевич А.С., Каниболоцкая Л.В., Константинова , Шендрик А.Н.; заявник и власник

 ü             Пат. 766648 України МПК С12N1/06(2006.01). Спосіб ресуспендування культур Escherichiacoli для біохімічних досліджень: О.М. Бакурова, Мішин В.В., Ананьєва М.М., Ананьєва О.В., Шипов Д.О. (Україна). – № u 201207871 від. 26.06.12; Опубл. 10.01.2013, Бюл. промисл. власн. – № 1.

 ü             Пат. 71346 України МПК С01N33/50(2006.01). Спосіб ої діагностики пухлинних процесів: О.М. Бакурова, Борзенко Б.Г.(Україна). – № u 201115605 від. 29.12.11; Опубл. 10.07.2012, Бюл. промисл. власн. – № 13.

      3.3. Залучення співробітників науково-дослідних установ до читання лекцій та проведення практичних занять для студентів вузів.

 Науковці Ін-ту біохімії ім. О.В. Палладіна НАНУ читають лекції та проводять практичні заняття в:

 КНУ ім. Тараса Шевченка (курси «Термодинаміка та кінетика біологічних процесів», «Ферментативний каталіз», «Біофізика мембран» та спецкурси «Методи кінетичного аналізу в фізико-хімічній біології» та «Біохімічна мембранологія» - проф. Костерін С.О;курс «Клітинний імунітет» - д.б.н. Скок М.В.; курс “Імунологія” та спецкурс «Імунобіотехнологія» - д.б.н. Колибо Д.В.; спецкурс «Біотехнологія вторинних метаболітів» - д.б.н. Кучмеровська Т.М, спецкурс «Біотехнологія в медицині» - проф. Великий М.М, спецкурс «Біохімія активних форм азоту і кисню» – к.б.н. Данилович Ю.В. та інші спецкурси (проф. Дробот Л.Б., проф. Мінченко О.Г.)

 Багато співробітників ін-ту (д.б.н. Борисова Т.О., к.б.н. О.В. Горницька, к.б.н. Олійник О.С., к.б.н. Юсова О.І., к.б.н. Жерносеков Д.Л., к.б.н. Векліч Т.О., к.б.н. Івашкевич С.П., к.мед.н. Мінченко Д.О., Ратушна О.О. та ін.) проводять практичні та лабораторні заняття на кафедрі біотехнології Навчально-наукового центру «Інститут Біології» КНУ ім. Тараса Шевченка.

 - Національному університеті ”Києво-Могилянська Академія”(спецкурс „Методи кінетичного аналізу в фізико-хімічній біології” – проф. Костерін С.О.,; загальній курс “Біохімія” - к.б.н. Шиманський І.О.);

 - Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця (спецкурс «Медична біологія» - к.б.н. Янчій О.Р.);

 - Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління Мінприроди України (спецкурс «Методи дослідження забруднення довкілля: біоіндикація, біотестування, біосенсорика» - к.б.н. Назаренко В.І.).

 Ін-т молекулярної біології та генетики НАНУ з 1982 року плідно співпрацює з кафедрою біохімії ННЦ «Інститут біології» КНУ ім. Тараса Шевченко, готуючи фахівців за спеціалізацією «молекулярна біологія». Співробітники інституту, а саме: проф. Філоненко В.В., проф Лівшиць Л.А., проф Тукало М.А., проф Лукаш Л.Л., к.б.н. Шалак В.Ф., к.б.н. Скрипкіна І.Я., к.б.н. Хоруженко А.І., к.б.н. Маланчук О.М., к.б.н. Тихонкова І.О. к.б.н. Сидорик Л.Л., к.б.н. Чащін М.О., читають спец курси на проводять лабораторні та практичні заняття із студентами. Професор Негрудський Б.С. та к.б.н. Дергай О.В. читають спецкурси на кафедрах клітинної біології і генетики.

 Ін-т молекулярної біології та генетики також є базовим для кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики Інституту високих технологій КНУ ім. Тараса Шевченка. Студентам цих спеціальностей викладачі ІМБіГ, а саме: проф. Корнелюк О.І., проф. Говорун Д.М., проф. Солдаткін О.П. та проф. Дзядевич С.В., читають спеціальні дисципліни.

 Вчені Національного університету ім. Тараса Шевченка читають лекції в:

 Київському національному університеті «Київський політехнічний інститут» (курс лекцій «Біохімія», «Екобіотехнологія», «Біохімія ксенобіотиків» - к.б.н.Гринюк І.І.); Національному університеті біоресурсів і природокористування України (курс лекцій «Біохімія» -к.б.н.Прилуцька С.В.).

 Співробітники Ін-ту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецькогочитають лекції та проводять практичні заняття у студентів біологічного факультету Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка. Наукові відділи Інституту є навчально-практичною базою для студентів біологічного факультету КНУ.

 Науковці Ін-ту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАНУ читають лекції в Університеті розвитку людини «Україна» і в КНУ ім. Тараса Шевченка.

Співробітники Ін-ту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМНУ залучені до викладання на кафедрі ендокринології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Шупіка.

26 членів Львівського відділення УБТ залучені до читання лекцій та проведення практичних занять для студентів вузів, з них 2 – за кордоном (Польща).

 Віце-президент УБТ, чл.-кор. НАН України,  професор     С. О. Костерін

 Вчений секретар УБТ,  д. б. н., професор   О. П. Матишевська