Про УБТ

УКРАЇНСЬКЕ БІОХІМІЧНЕ ТОВАРИСТВО – Всеукраїнська добровільна, самоврядна науково-громадська організація науковців, викладачів, аспірантів, студентів та інших фахівців-біохіміків, яка створена для задоволення громадських інтересів своїх членів в галузі біохімії, молекулярної біології, біотехнології та в суміжних напрямах науки, освіти, медицини, сільського господарства, харчової й легкої промисловості тощо. Основна мета Товариства - об’єднання вчених для розвитку біохімії та споріднених наук, захист їхніх фахових інтересів, взаємна координація науково-дослідної роботи та обмін досвідом між вченими.

Товариство засновано з ініціативи академіка О.В. Палладіна в липні 1928 року як Українське фізіологічне товариство. Згодом воно було перейменовано в Українське товариство фізіологів, біохіміків і фармакологів, із якого в 1959 році утворилося три самостійних українських товариства: фізіологічне, біохімічне та фармакологічне. Незмінним головою (президентом) спільного товариства, а з 1959 року – Українського біохімічного товариства за свого життя був академік О.В. Палладін. Після 1972 р. президентами УБТ були: академік Р.В. Чаговець (1973-1976 рр.), академік М.Ф. Гулий (1976-1987 рр.), академік В.К. Лішко (1987-1990 рр.). У 1990-1992 рр. обов’язки президента Українського біохімічного товариства виконував проф. М.Д. Курський. З 1992 до1999 президентом УБТ був академік Д.О. Мельничук, а з 1999 р. і дотепер – академік С.В. Комісаренко.

Органами управління Товариства є: З’їзд, Центральна рада, Президія та Ревізійна комісія. Головним заходом і визначною подією у житті УБТ є проведення з’їзду Товариства, на якому підводяться підсумки діяльності його членів, певних лабораторій, обласних відділень за фундаментальною та прикладною біохімічною тематикою. На з’їзді розглядаються стан досліджень і досягнення вітчизняної біохімії та визначаються перспективні напрями її розвитку, формулюються основні завдання на найближчі роки. На сьогодні відбулося 11 з’їздів товариства. І – в 1965 році в Чернівцях, ІІ – в Києві (1971 р.), ІІІ – у Донецьку (1977 р.), IV – у Дніпропетровську (1982 р.), V – в Івано-Франківську (1987 р.), VI – в Києві (1992 р.), VII – також у Києві (1997 р.), VIII – в Чернівцях (2002 р.), IX - у Харкові (2006р.), Х – в Одесі (2010р.), останній ХІ Український біохімічний з’їзд відбувся в жовтні 2014 році в Києві.

Виконавчим органом УБТ є Центральна рада, яка здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства. На останньому XІ з’їзді обрано Центральну раду в кількості 50 осіб. Виконавчим органом, що здійснює поточне керівництво, є Президія, до складу якої входять президент, віце-президенти, вчений секретар (призначається Президентом) та інші члени президії, обрані Центральною радою. До складу чинної Президії входять:

          1. Акад. НАН України Комісаренко С.В. (президент)

          2. Акад. НАН України Єльська Г.В.(віце- президент)

          3.Акад. НАН України Мельничук Д.О. (віце- президент)

          4. Акад. НАН України Костерін С.О. (віце- президент)

          5. Проф. Матишевська О.П. (вчений секретар)

          6. Проф. Борисова Т.О. (секретар з міжнародних зв’язків)

          7. Член-кор. НАН України Гула Н.М.

          8. Проф. Каліман П.А.

          9. Проф. Курський М.Д.

        10. Проф. Лущак В.І.

        11. Член-кор НАН України Малюта С.С.

        12. Проф. Остапченко Л.І.

        13. Проф. Перський Є.Е.

        14. Акад. НАН України Сибірний А.А.

        15. Член-кор. НАН України Стойка Р.С.

        16. Член-кор.НАН України Тукало М.А.

        17. Проф. Колибо Д.В.

        18. Проф. Запорожченко О.В.

За вагомий внесок у розвиток біохімічної науки в Україні та за підготовку наукових кадрів Почесними членами товариства в різні роки були обрані: акад. Гулий М. Ф., акад. Мацука Г. Х., проф. Бєлік Я.В., д.б.н. Варецька Т.В., проф. Веремеєнко К.М., проф. Головацький І.Д., проф. Громашевська Л.Л., проф. Захарова І.Я., проф. Каліман П. А., проф. Кононський О.І., проф. Костишин С.С., проф. Курський М.Д., проф. Кусень С.Й., проф. Луцюк М.Б., проф. Сухомлінов Б.Ф., проф. Хмелевський Ю.В., проф. Розанов А. Я., акад. Андронаті С.А., проф. Тоцький В. М, проф. Палладіна Т.О., академік РАН Ткачук В.А. (Росія), проф. Й. Баранська та проф. А. Джугай (Польща), проф. К.Раєвський (ФРН), проф. А.Чихановер (Ізраїль), проф. Дж. Вотсон (США) та проф. М.Грюнберг-Манаго (Франція), проф. Хуанмінг Янг (КНР), акад. Єльська Г.В., акад. Мельничук Д.О., чл.-кор. Гула Н.М., проф. Виноградова Р.П., проф. Перський Є.Е., к.б.н. Кірсенко О.В.

Українське Біохімічне Товариство об‘єднує такі регіональні відділення: Київське (голова – проф. Великий М.М.), Харківське (голова – проф. Перський Є.Е.), Львівське (голова – чл.-кор. НАНУ, проф. Стойка Р.С.), Дніпропетровське (голова - д.б.н. Бразалук О.З.та Ушакова Г.О.), Вінницьке (голова –Луцюк М. Б.), Донецьке в м. Краматорськ (голова к.б.н. Богатирьова О.В.), Чернівецьке (голова – проф. Марченко М.М.), Закарпатське (голова – проф. Фабрі З.Й.), Полтавське (голова – проф.Непорада К.С.), Чернігівське (голова – проф. Жиденко А.О.), Тернопільське (голова – проф. Корда М. М. та проф. Столяр О. Б.), Івано-Франківське (голова – проф. Клименко А.О. та проф. Лущак В.І.), Одеське (голова – проф. Петров С. А.), Запорізьке (голова – проф. Александрова К. В.), Білоцерківське (голова – проф. Цехмістренко С.І.), Миколаївське ( голова – Ларічева О.М.,) Мелітопольське (голова – проф. Данченко О.О.), Криворізьке (голова – к.б.н. Гришко В.М.), а також Білоруське (голова - чл.-кор. НАН Білорусі, проф. А.Г.Мойсеєнок).

Від 1994 р. УБТ є членом Європейської Федерації Біохімічних Товариств (FEBS) та членом Міжнародного (всесвітнього) Союзу Біохіміків та Молекулярних Біологів (IUBMB). УБТ має багатий досвід участі в міжнародних наукових форумах та в проведенні тематичних міжнародних конференцій, симпозіумів, шкіл. Згідно з угодою між Українським та Польським біохімічними товариствами регулярно, починаючи з 1996 р., проводяться двосторонні українсько-польські Парнасівські конференції із сучасних проблем біохімії, клітинної та молекулярної біології, перша з яких відбулася в 1996 р. у Львові. З 2011 р. до них приєдналося Ізраїльське біохімічне товариство, яке провело у 2013 році в Єрусалімі (Ізраїль) ІХ Парнасівську конференцію, а Х Парнасівська конференція проходила в 2016 році у Вроцлаві (Польща).

 В 2018 році в Києві  проведено ХІ Парнасівську конференцію – Форум молодих учених "Біохімія та молекулярна біологія для інноваційної медицини". Конференцію організовано спільно Українським біохімічним товариством, Польським біохімічним товариством та Товариством біохімії та молекулярної біології Ізраїлю за підтримки FEBS.

Базовою установою Українського біохімічного товариства є Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, де працюють постійно діючі семінари:

  1. Науковий семінар з актуальних проблем біохімії тварини і людини – науковий керівник академік НАН України, академік НАН України Костерін С.О.;
  2. Лекторій «Передові рубежі біології» Університету юних біохіміків, ректор Університету - академік НАН України С.В. Комісаренко. Куратор лекторію - к.б.н. В. І. Назаренко.

В роботі семінарів беруть участь співробітники Інституту біохімії, представники інших наукових установ НАН України, НАМН України, викладачі і студенти вищих навчальних закладів та вчені інших країн.

Розвиток освітянської діяльності, проведення систематичних засідань, запрошення у якості лекторів провідних вчених – біохіміків України є шляхом до підвищення ефективності навчального процесу аспірантури, магістратури і пошукувачів.

У Меморіальному музеї О.В. Палладіна (при Інституті біохімії) постійно проводяться оглядово-пізнавальні, навчально-виховні тематичні екскурсії з історичної спадщини та розвитку біохімії в Україні й Українського біохімічного товариства, зокрема (куратор музею - к.б.н. В.І. Назаренко).

З будь-яких питань, пов’язаних із діяльністю Українського біохімічного товариства, можна звертатися за адресою: 01030, м. Київ-30, вул. Леонтовича, 9, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, вчений секретар УБТ, проф. Матишевська Ольга Павлівна (помічник - Черниш Ірина Юріївна, ubs@biochem.kiev.ua  Тел.:+ (380-44)2353137)

Контакти: Інститут біохімії ім. О.В Палладіна Національної академії наук України, вул. Леонтовича, 9, Київ, 01030, Україна (http://www.biochemistry.org.ua). Тел.:+ (380-44) 2345974; факс:+ (380-44) 2796365. E-mail: secretar@biochem.kiev.ua

РЕГІОНАЛЬНІ ВІДДІЛЕННЯ

Відділення

Голова відділення ПІБ; посада; місце роботи; Е-mail адреса

 Київське

Великий Микола Миколайович

д.б.н., професор, завідувач відділу вітамінів і коензимів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАНУ; veliky@biochem.kiev.ua

2. Харківське

Перський Євген Ефроїмович

д.б.н., професор, зав. кафедри біохімії Харківського національного університету ім. В.М. Каразіна; evg.persky@gmail.com

3. Дніпропетровське

Бразалук Олександр Захарович

д.б.н, професор кафедри біохімії та медичної  хімії Дніпропетровської медичної академії МОЗ України biochemistry@dma.dp.ua 

Ушакова Галина Олександрівна

д.б.н, професор, зав. кафедри біофізики та біохімії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, ushakova_g@ukr.net

4. Львівське

Стойка Ростислав Степанович

д.б.н., професор, чл.-кор. НАНУ, зав. відділу регуляції проліферації клітин та апоптозу Інституту біології клітини НАНУ, stoika@cellbiol.lviv.ua; stoika.rostyslav@gmail.com

5. Донецьке  ( м. Краматорськ)

Богатирьова Олена Володимирівна

К.б.н., зав. кафедри загальної та біологічної хімії ДНМУ, chemistrydonnmu@gmail.com  

6. Вінницьке

Заічко Наталія  Валентинівна,
д.м.н., зав. кафедри біології та загальної хімії ВНМУ ім. М.І. Пирогова zaichkonv@gmail.com

7. Чернівецьке

Марченко Михайло Маркович

д.б.н., професор кафедри біохімії та біотехнології, директор інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

m.marchenko@chnu.edu.ua

8. Івано-Франківське

Клименко Анатолій Олексійович

д.м.н, професор кафедри біологічної та медичної хімії ім. акад. Бабенка     Івано-Франківського національного медичного університету

ifnmu@ifnmu.edu.ua

Лущак Володимир Іванович

д.б.н., професор, зав. каф. біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університу ім. Василя Стефаника

lushchak@pu.if.ua; vlushchak@ukr.net

10. Закарпатське

Фабрі Золтан Йожефович

д.б.н., професор кафедри біохімії фармакології та фізичних методів лікування медичного факультету Ужгородського національного університету

kaf-biochemics@uzhnu.edu.ua  fabryzolt@gmail.com

11. Тернопільське

Корда Михайло Михайлович

Ректор Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, д.б.н., професор, зав. каф. медичної біохімії

  med_biohim@tdmu.edu.ua rector@tdmu.edu.ua

 Столяр Оксана Борисівна

д.б.н., професор, керівник науково-дослідної лабораторії порівняльної біохімії і молекулярної біології Тернопільского національного педагогічного   університету; oksana.stolyar@gmail.com

12. Чернігівське

Жиденко Алла Олександрівна

д.б.н., професор кафедри біології, завідувач кафедри БОФВЗС Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка

zaa2006@ukr.net

13. Полтавське

Непорада Каріне Степанівна

д.б.н., професор, завідувач кафедри медичної, біоорганічної та біологічної хіміїВДНЗ України "Українська медична стоматологічна академія"

neporada_ks@ukr.net

14. Криворізьке

Гришко Віталій Миколайович

к.б.н., зав. відділу оптимізації техногенних ландшафтів Криворізького ботанічного саду НАН України

0564384922      0991297111 моб.

15. Одеське

Петров Сергій Анатолійович

д.м.н., професор кафедри біохімії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова; serpet2015@ukr.net;  sergey_1951@ukr.net

16. Миколаївське

Ларічева Олена Миколаївна

к.б.н. каф. хімії та біохімії біологічного факультету Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського

laricheva72@gmail.com

17. Запорізьке

Александрова Катерина Вячеславівна

д.х.н., профессор, зав. кафедри біохімії Запорізького державного медичного університету

aleksandrovaev55@gmail.com

18. Білоцерківське

Цехмістренко Світлана Іванівна

д.с-г.н., професор завідувач кафедри органічної та біологічної хімії Білоцерківського національного аграрного університету

svetlana.tsehmistrenko@gmail.com

19.Мелітопольське

Данченко Олена Олександрівна

д.с.-г.н, професор, кафедри органічної і біологічної хімії Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

nndea@ukr.net

20. Білоруське

Мойсеенок Андрій Георгійович

член-кор. НАН Білорусі

val@biochem.unibel.by

Ви тут:Головна Українське біохімічне товариство Про УБТ