ЗАГАЛЬНА НАУКОВА ПРОГРАМА

ХIІ УКРАЇНСЬКОГО БІОХІМІЧНОГО КОНГРЕСУ

(30 вересня – 4 жовтня 2019 р.)

Місце проведення: адміністративний корпус ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»,

Майдан Волі, 1, м. Тернопіль

 

 30 ВЕРЕСНЯ (ПОНЕДІЛОК)

08:00 – 17:00  Реєстрація учасників (Вестибюль перед Актовою залою)

14:00 – 16:00  Семінар «Innovative Medicine Does Not Exist Without Knowledge Transfer». Організатор д-р Шандор Варі, США (Ауд. 3-А)

17:00 – 19:30             УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ КОНГРЕСУ (Актова зала)

Вступне слово президента Українського біохімічного товариства, академіка НАН і НАМН України Сергія Комісаренка (10 хв)

Офіційні привітання учасників Конгресу (20 хв)

 

Пленарні лекції:

 1. Комісаренко С.В., акад НАН і НАМН України. ДОСЯГНЕННЯ НАУК ПРО ЖИТТЯ – ОСНОВА СУЧАСНОЇ І МАЙБУТНЬОЇ МЕДИЦИНИ (45 хв).

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ.

 1. Корда М.М., проф. ІВАН ГОРБАЧЕВСЬКИЙ - ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ, ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ І ДЕРЖАВНИЙ ДІЯЧ (30 хв).

Тернопільський національний медичний університет, м. Тернопіль.

 1. Štípek Stanislav, рrof. PROFESSOR HORBACZEWSKI - FOUNDER OF THE CZECH MEDICAL CHEMISTRY (15 min).

First Faculty of Medicine, Institute of Medical Biochemistry and Laboratory Medicine, Charles University in Prague, Prague.

Концерт (30 хв)

19:30 – 21:00 Зустріч учасників Конгресу (Вестибюль перед Актовою залою)

01 ЖОВТНЯ (ВІВТОРОК)

08:00 – 09:00             МОНТУВАННЯ СТЕНДОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ: СЕСІЯ І: симпозіуми 1, 2 (Вестибюль перед Актовою залою)

09:00 – 10:30 Пленарне засідання-1 (Актова зала)

Головуючі: акад. НАН і НАМН України Комісаренко С.В., проф. Корда М.М., акад. НАН України Тукало М.А.

 1. Tukalo M.A., Academician of NAS of Ukraine. KEY ROLE OF AMINOACYL-tRNA SYNTHETASES IN BIOLOGY AND MEDICINE (30 хв).

Institute of Molecular Biology and Genetics, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

 1.  Костерін С.О., акад. НАН України. ЦИКЛІЧНІ ОЛІГОМЕРИ ФЕНОЛІВ ЯК МОДУЛЯТОРИ АКТИВНОСТІ ЕНЕРГОЗАЛЕЖНИХ КАТІОН-ТРАНСПОРТУВАЛЬНИХ СИСТЕМ ГЛАДЕНЬКОМ’ЯЗОВОЇ КЛІТИНИ (30 хв).

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ.

 1. Маньковський Б.М., чл.-кор. НАМН України. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ (30 хв).

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Центр іноваційних медичних технологій НАН України, м. Київ.

10:30 – 10:45 ФОТОСЕСІЯ УЧАСНИКІВ КОНГРЕСУ

(Вестибюль перед Актовою залою)

10:45 – 11:30 ПЕРЕРВА НА КАВУ/ЧАЙ ТА ПОСТЕРНА СЕСІЯ І (симпозіуми 1, 2)СИМПОЗІАЛЬНІ ЗАСІДАННЯ

Симпозіум 1 - Структура, функції та властивості біологічних макромолекул і надмолекулярних комплексів (куратори: акад. НАН України Костерін С.О., акад. НАН України Тукало М.А., докт. біол. наук Гриненко Т.В., проф. Сиволоб А.В., проф. Негруцький Б.С., проф. Грубінко В.В).

11:30 – 13:10 (Ауд. № 3-А)

 1. Сиволоб А.В. КІНЕТИЧНИЙ ПІДХІД У КОМЕТНОМУ ЕЛЕКТРОФОРЕЗІ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕТЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ХРОМАТИНУ (20 хв).

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ.

 1. Новосильна О.В.1, Бондарчук Т.В1., Фатальська А.2, Вісловух А.А.1, Дадлез М.2, НегруцькийБ.С.1 ІЗОФОРМИ ТРАНСЛЯЦІЙНОГО ФАКТОРА eEF1A: СТРУКТУРНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (20 хв).

1Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, м. Київ; 2Інститут біохімії і біофізики ПАН, м. Варшава, Польща.

 1. Rybak M.Yu., Rayevsky A.V., Tukalo M.A. ESTABLISHING OF THE CHIRAL SELECTIVITY IN TRANSLATION APPARATUS: THE ROLE OF CIS- AND TRANS-EDITING FACTORS (20хв).

Institute of Molecular Biology and Genetics, NAS of Ukraine, Kyiv.

 1. Шликов С.Г.1, Бабіч Л.Г.1, Карахім С.О.1, Єсипенко О.А.2, Кальченко В.І.2, Костерін С.О.1 МОДУЛЯЦІЯ КАЛІКС[4]АРЕНАМИ МЕМБРАННОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІТОХОНДРІЙ МІОМЕТРІЯ (20 хв).

1Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ; 2Інститут органічної хімії НАН України, м. Київ.

 1. Shtemenko N.I.1,2, Polokhina K.V.1,2 , Shtemenko A.V.2 DNA-INTERACTIONS AND ANTICANCER ACTIVITY OF THE RHENIUM CLUSTER COMPOUNDS (20 хв).

1Ukrainian State University of Chemical Technology, Dnipro; 2Dnipro University of Tecynology, Ukraine.

Симпозіум 2 - Регуляція метаболічних процесів та клітинних функцій за норми і патології (куратори: чл.-кор. НАН України Стойка Р.С., проф. Філоненко В.В., проф. Матишевська О.П., проф. Дробот Л.Б., проф. Кравець В.С., проф. Фіра Л.С.)

11:30 – 13:10 (Ауд. № 1)

 1.  Mlynarz P. DELINEATION OF PERTURBED BIOCHEMICAL PATHWAYS BY EXTERNAL STIMULI BASING ON CELLULAR MODELS AND SERUM SAMPLES - METABOLOMICS STUDIES (20 min).

Department of Chemistry, WrUST, Division of Bioorganic Chemistry Department of Chemistry, Wroclaw University of Technology, Poland.

 1. Kravets V.S.1, Martinec J.2, Ruelland E.3, Kripach V.A.4 LIPID SIGNALING IN HORMONAL REGULATION OF CELL METABOLISM (20 хв).

1Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine; 2Institute of Experimental Botany AS CR, Czech Republic; 3Université Paris Est, Institut d'Ecologie et des Sciences de l'Environnement de Paris, Créteil; France; 4Institute of Bioorganic Chemistry, NAS of Belarus, Belarus.

 1. Дмухальська Є.Б., Корда М.М., Кліщ І.М. ВПЛИВ ПЕПТИДУ ЦИСТЕЇЛ-ГІСТИДИЛ-ТИРОЗИЛ-ГІСТИДИЛ-ІЗОЛЕЙЦИН НА ЛІПІДНИЙ ОБМІН ЩУРІВ, УРАЖЕНИХ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ І ПЕСТИЦИДОМ (15 хв).

Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль.

 1. Ushakova G.O. THE CALCIUM BINDING PROTEIN S100B, RECEPTOR FOR ADVANVED GLYCATION END PRODUCTS (RAGE) AND GLYCOSAMINOGLICANS AS REGULATORS OF ETIOPATHOGENESIS OF NEURODEGENERATION (15 хв).

Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine.

 1. Grushanyk N.1, Sarai I.1, Stasyk O.V.2, Stasyk O.G.1 RECOMBINANT HUMAN ALPHA-SYNUCLEIN DEPRESSES CORRECTIVE EFFECT OF SPERMIDINE ON PROOXIDANT-ANTIOXIDANT BALANCE IN OGATAEA POLYMORPHA MODEL YEAST STRAIN (15хв).

1Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine; 2Institute of Cell Biology of NAS of Ukraine, Lviv.

 1. Semchyshyn H.M. METABOLISM OF GLYCATION PRODUCTS IN RELATION TO CARBONYL/OXIDATIVE STRESS AND ASSOCIATED PATHOLOGIES (15 хв).

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine.

 

Симпозіум 3 - Медична та фармакологічна біохімія (куратори: чл.-кор. НАН України Мінченко О.Г., проф. Великий М.М., проф. Воробець З.Д., проф. Кліщ І.М., проф. Калінський М.І. проф. Толстанова Г.М., д.б.н. Фальфушинська Г.І.)

11:30 – 13:10 (Ауд. № 3 )

 1. Тронько М.Д., Пушкарьов М.В,. Соколова Л.К, Пушкарьов В.В., Ковзун В.В. МЕХАНІЗМИ ІНСУЛІНО-РЕЗИСТЕНТНОСТІ ЗА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ІІ ТИПУ (20 хв).

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренко НАМН України», м.Київ.

 1. Kuchmerovska T., Tykhonenko T., Tykhomyrov A., Guzyk M. NEW INSIGHTS IN NICOTINAMIDE AND NICOTINOYL-GABA ACTION ON DIABETES ASSOCIATED NERVOUS SYSTEM DISORDERS (20 хв).

Palladin Institute of Biochemistry, NAS of Ukraine, Kyiv.

 1. Коваленко О.П., Волинець Г.П., Рибак М.Ю., Старосила С.А., Гудзера О.Й., Лукашов С.С., Бджола В.Г., Ярмолюк С.М., Тукало М.А. ПОХІДНІ N-БЕНЗИЛІДЕН-N´-ТІАЗОЛ-2-ІЛ-ГІДРАЗИНУ ЯК ІНГІБІТОРИ ПОДВІЙНОЇ ДІЇ ПРОТИ АМІНОАЦИЛ-тРНК СИНТЕТАЗ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (15 хв).

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, м. Київ.

 1. Volynets G.P., Starosyla S.A., Bdzhola V.G., Rybak M.Yu., Kovalenko O.P., Yarmoluk S.M., Tukalo M.A. DEVELOPMENT OF AMINOACYL-tRNA MULTI-TARGET INHIBITORS USING HYBRID VIRTUAL SCREENING TO OVERCOME MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS RESISTANCE TO ANTIBIOTICS (15 хв).

Institute of Molecular Biology and Genetics, NAS of Ukraine, Kyiv.

 1. Holota Yu.1, Dovbynchuk T. 1, Kaji I.2, Vareniuk I.1, Dzyubenko N.1, Chervinska T.1, ZakordonetsL. 3, Stetska V. 1, Ostapchenko L.1, Serhiychuk T. 1, Tolstanova G.1 THE LONG-TERM CONSEQUENCES OF ANTIBIOTIC THERAPY: ROLE OF COLONIC SHORT-CHAIN FATTY ACIDS (SCFA) SYSTEM AND INTESTINAL BARRIER INTEGRITY (15 хв).

1Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine; 2UCLA/CURE West LA VA Medical Center, Los Angeles, USA; 3 Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine.

 1.  Horyn O.I., Gnatyshyna L.L., Poznanski D.V., Kaluhin Ya.I., Chernik I.V., Falfushynska H.I. BIOCHEMICAL MANIFESTATIONS IN OBESE WOMEN DEPENDS ON AGE AND CONCOMITANT PATHOLOGY (15 хв).

Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ternopil, Ukraine.

13:10 – 14:30             ПЕРЕРВА НА ОБІД

14:30 – 16:00 Пленарне засідання-2 (Актова зала)

Головуючі: акад. НАН України Чехун В.Ф., чл.-кор. НАМН України Пархоменко О.М., д-р Шандор Варі

 1. Чехун В.Ф., акад НАН України. РОЛЬ МІКРО РНК У СУЧАСНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ РАКУ (30 хв).

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, м. Київ.

 1. Пархоменко О.М., чл.-кор. НАМН України. КАРДІОЛОГІЯ І ТРАНСЛЯЦІЙНА МЕДИЦИНА: ВІД ІДЕЇ ДО НОВИХ ЛІКУВАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ (30 хв).

Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска, м. Київ.

 1.  Філоненко В.В., проф., Гут І.Т. КОАЛЮВАННЯ БІЛКІВ: НОВА ФУНКЦІЯ КОА ЯК АНТИОКСИДАНТА ТА НОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЯЦІЇ АКТИВНОСТІ ЕНЗИМІВ В КЛІТИНІ (30 хв).

1Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, м. Київ, Україна; 2Університетський коледж Лондона, Велика Британія.

16:00 – 16:30  Інформація спонсорів (Актова зала)

 1. Онопченко О.В. 3D-КЛІТИННІ МОДЕЛІ – IN VITRO ДОСЛІДЖЕННЯ НОВОГО ПОКОЛІННЯ (ЗАСТОСУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТИВУВАННЯ) (10 хв).

Компанія "АЛТ Україна Лтд", м. Київ.

 2. Вовчаренко В. ЕКСТЕМПОРАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (10 хв).

Корпорація «АРТЕРІУМ», м. Київ.

 3. Стадник В.В., Лупак М. І. MOREDN CLINICAL DIAGNOSTICS TRENDS AND RELATED SOFTWARE SOLUTIONS COMPREHENSIVE MARKET ANALYSIS EXPLORING FOR SCIENTIFIC RESEARCHES AND IMPROVEMENTS (10 хв).

Компанія «ISD Information Systems», м. Львів.

16:30 – 17:00 ПЕРЕРВА НА КАВУ/ЧАЙ ТА ПОСТЕРНА СЕСІЯ І (симпозіуми 1, 2) (вестибюль перед Актовою залою)

17:00 – 18:20 ПРОДОВЖЕННЯ СИМПОЗІАЛЬНИХ ЗАСІДАНЬ

Симпозіум 1 - Структура, функції та властивості біологічних макромолекул і надмолекулярних комплексів (куратори: акад. НАН України Костерін С.О., акад. НАН України Тукало М.А., докт. біол. наук Гриненко Т.В., проф. Сиволоб А.В., проф. Негруцький Б.С., проф. Грубінко В.В.).

17:00 – 18:20 (Ауд. № 3-А)

 1. Варбанець Л.Д., Булигіна Т.В. СТРУКТУРА, ФУНКЦІЯ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ЛІПОПОЛІСАХАРИДІВ ENTEROBACTERIACEAE (20 хв).

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, м. Київ.

 1. Гриненко Т.В., Яценко Т.А. роль структурних перетворень в D-РЕГІОНАХ фібрину під час полімеризації в активації фібринолітичної системи (20хв).

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, м. Київ.

 1.  Ткачук З.Ю. ТЕРАПЕВТИЧНІ ОЛІГОРИБОНУКЛЕОТИДИ ТА ЇХ КОМПЛЕКСИ: БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ І МЕХАНІЗМ ДІЇ (20 хв).

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, м. Київ.

 1. Остапчук А.М., Штеніков М.Д., Лужецький А.М., Іваниця В.О. ЕКЗОМЕТАБОЛІТИ АНТАГОНІСТИЧНО АКТИВНИХ ШТАМІВ BACILLUS З ГЛИБОКОВОДНИХ ДОННИХ ВІДКЛАДЕНЬ ЧОРНОГО МОРЯ (20 хв).

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, м. Одеса.

Симпозіум 2 - Регуляція метаболічних процесів та клітинних функцій за норми і патології (куратори: чл.-кор. НАН України Стойка Р.С., проф. Філоненко В.В., проф. Матишевська О.П., проф. Дробот Л.Б., проф. Кравець В.С., проф. Фіра Л.С.)

17:00 – 18:20 (Ауд. № 1)

 1. Lykhenko O., Zhoha V., Lykhenko D., Frolova A., Martsenyuk O., Obolenskaya M. HOW SMOKING MAY DECREASE THE RISK OF PREECLAMPSIA DEVELOPMENT (20 хв).

Institute of Molecular Biology and Genetics, NAS of Ukraine, Kyiv.

 1. Tykhomyrov A.A.1, Nedzvetsky V.S.2, Agca C.A.2, Guzyk M.M.1, Grinenko T.V.1 PLASMINOGEN/PLASMIN AFFECTS EXPRESSION OF CELL CIRCLE/APOPTOSIS REGULATORS AND INDUCES AUTOPHAGY IN A549 HUMAN LUNG CANCER CELLS (20хв).

1Palladin Institute of Biochemistry, NAS of Ukraine, Kyiv; 2Bingol University, Bingol, Turkey.

 1. Векліч Т.О., Шкрабак О.А. СУПРАМОЛЕКУЛЯРНІ СПОЛУКИ КАЛІКС[4]АРЕНИ ЯК ПЕРСПЕКТИВНІ СЕЛЕКТИВНІ ІНГІБІТОРИ КАЛЬЦІЄВОЇ ПОМПИ ПЛАЗМАТИЧНОЇ МЕМБРАНИ ГЛАДЕНЬКИХ М’ЯЗІВ (20 хв).

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ.

 1. 9. Nagalievska M.R.1, Horbulinska A.V.1, Mishchenko L.T.2, Sybirna N.O.1 YACON EXTRACTS PREVENT DIABETES INDUCED OXIDATIVE DAMAGE OF MORPHO-FUNCTIONAL STATE OF LEUKOCYTES (20 хв).

1Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine; 2Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine.

Симпозіум 3 - Медична та фармакологічна біохімія (куратори: чл.-кор. НАН України Мінченко О.Г., проф. Великий М.М., проф. Воробець З.Д., проф. Кліщ І.М., проф. Калінський М.І., проф. Толстанова Г.М., д.б.н. Фальфушинська Г.І.)

17:00 – 18:20 (Ауд. № 3)

 1. Korchynskyi O.1,2, Czarnik-Kwaśniak J.2, Malysheva Ch., Koch A.E. DETECTION OF ANTI-CITRULLINATED CHEMOKINE ANTIBODIES AND THEIR ROLE IN PATHOPHYSIOLOGY, DIAGNOSTICS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS (20 хв).

1Institute of Cell Biology, NAS of Ukraine, Lviv; 2Rzeszow University Medical Faculty, Rzeszow, Poland.

 1. Божков А.І.1, Кургузова Н.І.1, Сидоров В.І1., Громовий Т.Ю.2 МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ МЕТАБОЛІЧНОЇ ПАМ'ЯТІ І ПРОЦЕСИ СТАРІННЯ ОРГАНІЗМУ (15 хв).

1НДІ біології Харківського національного університету імені. В.Н. Каразіна, Харків; 2Інститут хімії поверхні ім. А.А. Чуйка НАН України, м. Київ.

 1. Лихацький П.Г., Фіра Л.С. ОКИСНЮВАЛЬНИЙ ТА НІТРООКИСНЮВАЛЬНИЙ СТРЕС В ОРГАНІЗМІ ЩУРІВ, УРАЖЕНИХ НІТРИТОМ НАТРІЮ НА ТЛІ ХРОНІЧНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ТЮТЮНОВИМ ДИМОМ (15 хв).

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, м. Тернопіль.

 1. Єфіменко Н.В., Сибірна Н.О. АГРЕГАЦІЯ ТРОМБОЦИТІВ ЩУРІВ ЗА УМОВ АЛКОГОЛЬНОЇ ІНТОКCИКАЦІЇ (15 хв).

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів.

 1. Фафула Р.В., Воробець З.Д. БІОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПОРУШЕНЬ ЗАПЛІДНЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ СПЕРМАТОЗОЇДІВ ІНФЕРТИЛЬНИХ ЧОЛОВІКІВ (15 хв).

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів.

02 ЖОВТНЯ (СЕРЕДА)

08:00 – 09:00 МОНТУВАННЯ СТЕНДОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ: СЕСІЯ ІІ: симпозіуми 3-5

(Вестибюль перед Актовою залою)

09:00 – 10:30 Пленарне засідання - 3 (Актова зала)

Головуючі: акад. НАН України Сибірний А.А., чл.-кор. НАН України Стойка Р.С., проф. Дзядевич С.В.

 1. Sibirny A.1,2, Academician of NAS of Ukraine. METABOLIC ENGINEERING OF THE CONVENTIONAL AND NON-CONVENTIONAL YEASTS FOR CONSTRUCTION OF THE ROBUST PRODUCERS OF 1ST AND 2ND GENERATION FUEL ETHANOL (30 хв).

1Institute of Cell Biology, NAS of Ukraine, Lviv; 2University of Rzeszow, Poland.

 1.  Stoika R., Corr. Member of NAS of Ukraine. “SMART” NANOMEDICINES: DESIGN AND BIOACTIVITY (30 хв).

Institute of Cell Biology, NAS of Ukraine, Lviv.

 1. Дзядевич С.В., проф., Солдаткін О.О., Солдаткін О.П. НАНОМАТЕРІАЛИ В БІОСЕНСОРИЦІ (30 хв).

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, м. Київ.

10:30 - 10:45 Інформація спонсорів

ТОВ "Вектор Бесст Україна" , м. Київ, (5 хв)

ТОВ. "СФЕРА СІМ". м. Львів, (5хв)

ТОВ. "Глобал Біомаркетинг груп", м. Київ, (5 хв)

10:45– 11:30   ПЕРЕРВА НА КАВУ/ЧАЙ ТА ПОСТЕРНА СЕСІЯ ІІ (симпозіуми 3-5)

(Вестибюль перед Актовою залою)

СИМПОЗІАЛЬНІ ЗАСІДАННЯ

Симпозіум 1 - Структура, функції та властивості біологічних макромолекул і надмолекулярних комплексів (куратори: акад. НАН України Костерін С.О., акад. НАН України Тукало М.А., докт. біол. наук Гриненко Т.В., проф. Сиволоб А.В., проф. Негруцький Б.С., проф. Грубінко В.В.)

11:30 – 13:10 (Ауд. № 3-А)

 1. 1. Stoliar B.1, Gnatyshyna L.L.1,2, Khoma V.V.1, Mishchuk O.V.3 METALLOTHIONEINS - METAL CHELATORS AND SULFUR SWITCHES. TWO FACES OF “UNCONVENTIONAL PROTEINS FROM UNCONVENTIONAL ANIMAL MODEL” (20 хв).

1Volodymyr Hnatyuk Ternopil National Pedagogical University, Ternopil, Ukraine; 2 I.Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ternopil, Ukraine; 3Rowan University, Glassboro, NJ, USA.

 1. Бабіч Л.Г.1, Шликов С.Г.1, Манько В.В.2, Костерін С.О.1 ЗВ’ЯЗОК МІЖ КОНЦЕНТРАЦІЄЮ ІОНІЗОВАНОГО Са і ФУНКЦІОНУВАННЯМ МІТОХОНДРІЙ (20 хв).

1Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ; 2Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Україна

 1. Афанасьєва К.С.1, Чопей М.І.1,1Олефіренко В.В.1, Анопрієнко О.В.2, Скрипіна І.Я.2 РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПЕТЕЛЬНИХ ДОМЕНІВ ДНК У КЛІТИНАХ ГЛІОБЛАСТОМИ ЗА РІЗНИХ УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ (20 хв).

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка; 2Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, м. Київ.

 1. Gnatyshyna L.L.1,2, Stoika R.S., Sokolova I.M.4, Zaichenko O.S.5, Falfushynska H.I.1, Stoliar O.B.1 THE INTEGRATED CELLULAR RESPONSE IN FRESHWATER ANIMALS EXPOSED TO SYNTHETIC METAL-CONTAINING NANOMATERIALS (20 хв).

1Volodymyr Gnatyuk Ternopil National Pedagogical University, Ukraine; 2I.Ya Horbachevsky Ternopil Medical University, Ukraine; 3Institute of Cell Biology, NAS of Ukraine, Lviv; 4Marine Biology, Institute of Biological Sciences, University of Rostok, Germany; 5National University “Lviv Polytechnics”, Ukraine.

 1. Voroshylova N.M., Verevka S.V. NANO-SIZE PROTEIN AGGREGATES AS A MACRO PROBLEM OF PROTEOMICS (20 хв).

SI “O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology, NAMS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine.

Симпозіум 2 - Регуляція метаболічних процесів та клітинних функцій за норми і патології (куратори: чл.-кор. НАН України Стойка Р.С., проф. Філоненко В.В., проф. Матишевська О.П., проф. Дробот Л.Б., проф. Кравець В.С., проф. Фіра Л.С.)

11:30 – 13:10 (Ауд. № 1)

 1. Patalakh I.I., Revka O.V., Drobotko T.V., Grinenko T.V. PLATELETS PROVIDE SPATIOTEMPORAL COORDINATION BETWEEN COAGULATION AND FIBRINOLYSIS IN A DEVELOPING FIBRIN CLOT (20 хв).

Palladin Institute of Biochemistry, NAS of Ukraine, Kyiv.

 1. Sabadashka M., Sybirna N. DIABETES MELLITUS ACCOMPANIED BY OXIDATIVE-NITRATIVE STRESS DEVELOPMENT IN LEUKOCYTES (20 хв).

Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine.

 1. Horak I., Gudkova O., Latyshko N., Kishko T., Khudiakova O., .Volodina T., Popova N., SkaternaT., Krysiuk I., Shandrenko S, Drobot L. RUK/CIN85-OVEREXPRESSING MURINE BREAST ADENOCARCINOMA 4T1 CELLS POSSESS PROPERTIES OF AMOEBOID MODE OF MIGRATION/INVASION (20 хв).

Palladin Institute of Biochemistry, NAS of Ukraine, Kyiv.

 1.  Данилович Г.В., Данилович Ю.В. КАЛІКС[4]АРЕНИ – МОДУЛЯТОРИ ТРАНСПОРТНИХ І МЕТАБОЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В МІТОХОНДРІЯХ ГЛАДЕНЬКОГО МЯЗУ (20 хв).

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ.

 1. Байляк М.М. ГЕРОПРОТЕКТОРНІ ВЛАСТИВОСТІ АЛЬФА-КЕТОГЛУТАРАТУ У ПЛОДОВОЇ МУШКИ ДРОЗОФІЛИ (20 хв).

ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна.

 

Симпозіум 3 - Медична та фармакологічна біохімія (куратори: чл.-кор. НАН України Мінченко О.Г., проф. Великий М.М., проф. Воробець З.Д., проф. Кліщ І.М., проф. Калінський М.І., проф. Толстанова Г.М., д.б.н. Фальфушинська Г.І.)

11:30 – 13:10 (Ауд. № 3)

 1. 1. Manko N.1, Starykovych M.1, Zaichenko O.2, Mitina N.2, Paiuk O.2, Stoika R.1, Kit Y.1 BIOLOGICAL ACTIVITY OF SER-PRO-CYS PEPTIDE AND ITS CONJUGATES WITH SYNTHETIC FUNCTIONAL POLYMERS (20 хв).

1Institute of Cell Biology, NAS of Ukraine, Lviv; 2Lviv National Polytechnic University, Ukraine.

 1. Косякова Г.В.1, Бердишев А.Г.1, Ткаченко О.С.1, Досенко В.С.2, Гула Н.М.1 УЧАСТЬ ЯДЕРНИХ РЕЦЕПТОРІВ (PPAR-GAMMA) У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ДІЇ N-СТЕАРОЇЛЕТАНОЛАМІНУ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОГО СТАНУ В ЩУРІВ (20 хв).

1Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ; Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, м. Київ.

 1. Скляров О.Я., Фоменко І.С., Денисенко Н.В.,Скляров П.О., Лозинська І.І. РОЛЬ ГАЗОВИХ МЕДІАТОРІВ (НІТРОГЕНУ ОКСИД ТА ГІДРОГЕНУ СУЛЬФІД) ПРИ ДІЇ СТРЕСУ ТА БЛОКУВАННІ ЦИКЛООКСИГНАЗИ У ОРГАНАХ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ (15 хв).

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів.

 1. Tkachenko A.S., Onishchenko A.I., Gubina-Vakulyck G.I., Nakonechna O.A., Gorbach T.V., Stetsenko S.O. COMPARATIVE ANALYSIS OF HSP70 AND HSP90alpha EXPRESSION IN NASAL EPITHELIAL CELLS OF PATIENTS WITH CHRONIC RHINOSINUSITIS WITH NASAL POLYPS (15 хв).

Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine.

 1. Скрипник М.1, Петрушенко Т 1, Співак М.2, Криворучко Т.1, Непорада К.1 БІОХІМІЧНІ ЗМІНИ В РОТОВІЙ РІДИНІ ТА ТКАНИНАХ ПАРОДОНТА ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ ІЗ ОЖИРІННЯМ (15 хв).

1Українська медична стоматологічна академія, Полтава; Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, м. Київ.

 1. Zaichko N.V., Palamarchuk I.V., Blazhchenko V.V.,Ostrenyuk R.S., Bobetska O.P. AGE-RELATED CHANGES IN HYDROGEN SULFIDE METABOLISM IN RATS’ ORGANS: CONNECTION WITH MEDIATORS OF ANGIOGENESIS (15 хв).

National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya, Ukraine.

Симпозіум 4 – Біотехнологія та нанобіотехнологія (куратори: акад. НАН України Сибірний А.А., проф. Гончар М.В., проф. Дзядевич С.В., проф. Варбанець Л.Д., проф. Борисова Т.О., проф. Бондаренко Т.П., проф. Покотило О.С.)

11:30 – 13:10 (Великий конференц зал)

 1. Gonchar M.V. DEIMINASES IN ENZYMATIC ANALYSIS AND BIOSENSORICS (20 хв).

Institute of Cell Biology, NAS of Ukraine, Lviv.

 1. Sergeyeva T.A. APPLICATION OF MOLECULARLY IMPRINTED NANOSTRUCTURED POLYMERS AS BIOMIMICS IN SMARTPHONE-BASED SENSOR SYSTEMS (20 хв).

Institute of Molecular Biology and Genetics, NAS of Ukraine, Kyiv.

 1. Fedorovych D.V.1 , Dmytruk K.V.1 , Boretsky Y.R2 , Tsyrulnyk A.O.1, Ruchala J.3, Pavliukh K.V.1, Sibirny A.A.1,3 GENE BCRP CODING FOR RIBOFLAVIN EXCRETASE IS IMPORTANT FOR IMPROVEMENT OF RIBOFLAVIN PRODUCTION IN YEAST (20 хв).

1Institute of Cell Biology, NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine; 2Lviv State University of Physical Culture, Lviv, Ukraine; 3University of Rzeszow, Rzeszow, Poland.

 1.  Бондаренко Т.П., Кірошка В.В., Пахомов О.В., Трутаєва І.А. ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЩОДО РЕПРОДУКТИВНИХ ТКАНИН В БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНІ (20 хв).

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків.

 1. Petrenko A.Yu., Trufanova N.A. CRYOPRESERVATION OF MESENCHYMAL STROMAL CELLS IN THREE-DIMENSIONAL (3D) CONSTRUCTS BY VITRIFICATION (20 хв).

Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine, NAS of Ukraine, Kharkiv.

Симпозіум 5 – Біохімія сільськогосподарських тварин і рослин. Харчова біохімія (куратори: акад. НАН і НААН України Мельничук Д.О., акад. НААН України Влізло В.В., акад. НААН України Мельничук С.Д., проф. Сибірна Н.О., проф. Колупаєв Ю.Є., проф. Юкало В.Г.)

11:30 – 13:10 (Навчальна ауд., 3-й поверх)

 1. Мельничук С.Д. АЦИДОЗ ПРИРОДИ:ПРОБЛЕМИ ВИНИКНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ЛЮДСТВА (20 хв).

Сумський національний університет, Україна.

 1. Сибірна Н.О., Сабадашка А.М., Гачкова Г., Нагалєвська М. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ З АНТИОКСИДАНТНОЮ ТА ЦУКРОЗНИЖУВАЛЬНОЮ ДІЄЮ (20 хв).

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів.

 1. Kaprelyants L.V. ENZYMATIC REACTIONS ARE USEFUL METHODS FOR FOOD POLYSACCHARIDE BIOTRANSFORMATIONS (20 хв).

Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa, Ukraine.

 1. Колупаев Ю.Є.1,2, Кокорев О.І.1, Ястреб Т.О.1, Горєлова О.І.1 УЧАСТЬ АКТИВНИХ ФОРМ КИСНЮ В ІНДУКУВАННІ ТЕПЛОСТІЙКОСТІ ПРОРОСТКІВ ПШЕНИЦІ ПОЛІАМІНАМИ (20 хв).

1Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва; 2Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

 1. Карпець Ю.В.1, Колупаев Ю.Є.1,2, Лугова Г.А.1, Швиденко М.В.1 ФУНКЦІОНАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ НІТРАТ- І L-АРГІНІН-ЗАЛЕЖНОГО ШЛЯХІВ СИНТЕЗУ ОКСИДУ АЗОТУ ПРИ ІНДУКУВАННІ СТРЕС-ПРОТЕКТОРНИХ РЕАКЦІЙ ПРОРОСТКІВ ПШЕНИЦІ (20 хв).

1Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва; 2Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

13:10 – 14:30             ПЕРЕРВА НА ОБІД

14:30 – 15:50 ПРОДОВЖЕННЯ СИМПОЗІАЛЬНИХ ЗАСІДАНЬ

Симпозіум 1 - Структура, функції та властивості біологічних макромолекул і надмолекулярних комплексів (куратори: акад. НАН України Костерін С.О., акад. НАН України Тукало М.А., докт. біол. наук Гриненко Т.В., проф. Сиволоб А.В., проф. Негруцький Б.С., проф. Грубінко В.В.)

14:30 – 15:50 (Ауд. № 3-А)

 1. Bondarchuk T.V.1, Shalak V.F.1, Fatalska A.2, Lozhko D.M.1, Szczepanowski R.H.3, DadlezM.2,Negrutskii B.S.1, El’skaya A.V.1 THE NEW MODEL OF STRUCTURAL ORGANIZATION OF THE HUMAN TRANSLATION ELONGATION COMPLEX eEF1B (20 хв).

1Institute of Molecular Biology and Genetics, NAS of Ukraine, Kyiv; 2Institute of Biochemistry and Biophysics, Poland Academy of Sciences, Warsaw, Poland; 3International Institute of Molecular and Cell Biology, Warsaw, Poland.

 1. Соколік В.В. РЕАЛІЗАЦІЯ 3D-ГЕНЕТИЧНОГО КОДУ БІЛКІВ ІЗОАКЦЕПТОРНИМИ тРНК (20 хв).

ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків.

 1. Пирогова Л.В.1, Чернишнеко В.О.1, Колеснікова І.М.1, Платонова Т.М.1, Сторожук О.Б.2, Сторожук Л.О.2, Костюченко О.П.1, Чернишенко Т.М.1, Сторожук Б.Г 2, Макогоненко Є.М.1 ФОРМУВАННЯ І ГІДРОЛІЗ ФІБРИНОВОГО ЗГУСТКУ В ПЛАЗМІ КРОВІ ЛЮДИНИ ЗА ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНІВ (20 хв).

1Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ; 2Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця.

 1. Бродяк І.В., Біла І.І., Сибірна Н.О. ДИНАМІКА ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ АКТИНОВИХ ФІЛАМЕНТІВ ЛЕЙКОЦИТІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ЗА ВВЕДЕННЯ АГМАТИНУ (20 хв).

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів.

Симпозіум 2 - Регуляція метаболічних процесів та клітинних функцій за норми і патології (куратори: чл.-кор. НАН України Р.С. Стойка, проф. В.В. Філоненко, проф. О.П. Матишевська, проф. Л.Б. Дробот, проф. В.С. Кравець, проф. Л.С. Фіра)

14:30 – 15:50   (Ауд. № 1)

 1. Мінченко О.Г., Вілецька Ю.М., Мінченко Д.О. ЕКСПРЕСІЯ ЗАЛЕЖНИХ ВІД СТРЕСУ ЕНДОПЛАЗМАТИЧНОГО РЕТИКУЛУМА ГЕНІВ ЗА УМОВ ОЖИРІННЯ ТА РЕЗИСТЕНТНОСТІ ДО ІНСУЛІНУ (20 хв).

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ.

 1. Галицький В.А. ІМУНОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ПУХЛИН: РОЛЬ ЗСУВІВ У МІКРОРНКОМІ (15 хв).

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ.

 1. Раєцька Я.Б., Чорненька Н.М. Коваль, Т.В., Савчук О.М., Остапченко Л.І. РОЛЬ ПРОТЕОЛІЗУ В БІОХІМІЧНИХ МЕХАНІЗМАХ ЗАГОЄННЯ ОПІКУ СТРАВОХОДУ (15 хв).

ННЦ «Інститут біології та медицини», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ.

 1. Цвіліховський В.І., Жирякова І.О., Махендірараса Л.П. СТАН АНТИОКСИДАНТНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ В УМОВАХ ШТУЧНОГО ГІПОБІОЗУ (15 хв).

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ.

 1. Мельник А.В., Заїчко Н.В., Остернюк Р.С., Тертишна О.В. ВПЛИВ РІЗНОГО РІВНЯ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СЕРЦЯ ЩУРІВ: ЗВ’ЯЗОК З ВМІСТОМ ГІДРОГЕН СУЛЬФІДУ (15 хв).

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця.

Симпозіум 3 - Медична та фармакологічна біохімія (куратори: чл.-кор. НАН України Мінченко О.Г., проф. Великий М.М., проф. Воробець З.Д.  проф. Кліщ І.М., проф. Калінський М.І., проф. Толстанова Г.М., д.б.н. Фальфушинська Г.І.)

14:30 – 15:50 (Ауд. № 3)

 1. Veliky M.M., Lisakovska O.O., Shymanskyy I.O., Khomenko A.V., Zlatous N.V. THE ROLE OF VITAMIN D3 IN CITOKINE-DEPENDENT REGULATION OF BONE TISSUE REMODELLING AT EXPERIMENTAL OSTEOPOROSIS (20 хв).

Palladin Institute of Biochemistry, NAS of Ukraine, Kyiv.

 1. Луговська Н.Е.1, Колеснікова І.М. 1, Чернуха Л.М. 2, Ковальчук В.М. 2, Костюченко О.П.1, Платонова T.M.1, Чернишенко В.О. 1, Комісаренко С.В.1 ВИЗНАЧЕННЯ D-ДИМЕРУ НЕДОСТАТНЄ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ТРОМБОТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬУ ПАЦІЄНТІВ З ГЛИБОКИМ ТРОМБОЗОМ ВЕН (15 хв).

1Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ; 2Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України, м. Київ.

 1.  Arkhypchuk I.V.2, Vasylchenko V.S.2, Kuchmenko O.B.1,2,3, Malynovska I.E.1, TereshchenkoM.1, Shumakov V.O.1 MODELING THE PROGRESSION OF ATHEROSCLEROSIS FROM BLOOD LIPOPROTEINS CHOLESTEROL CONCENTRATIONS AND PARAOXONASE-1 ACTVITY in patients after acute myocardial infarctio (15 хв).

1National Scientific Centre “Strazhesko Institute of Cardiology of NAMS of Ukraine, Kyiv; 2National University of “Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv; 3Nizhyn Gogol State University, Nizhyn, Ukraine.

 1.  Maslak G.S. GLYCOTOPES OF BLOOD CELLS IN LEUKEMIAS (15 хв).

Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine, Dnipro.

 1. Конопельнюк В.В., Компанець І.В., Голобородько Є.Є. Остапченко Л.І. БІОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ОЖИРІННЯ РІЗНОГО ГЕНЕЗУ (15 хв).

ННЦ «Інститут біології і медицини», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ.

Симпозіум 4 – Біотехнологія та нанобіотехнологія (куратори: акад. НАН України Сибірний А.А., проф. Гончар М.В., проф. Дзядевич С.В., проф. Варбанець Л.Д., проф. Борисова Т.О., проф. Бондаренко Т.П., проф. Покотило О.С.)

14:30 – 15:50 (Великий конференц зал)

 1. Прилуцька С.1, Гребіник А.1,2, Гринюк І.1, Линчак О.1, Дробот Л.3, Матишевська О3. C60 ФУЛЕРЕН ТА ЙОГО КОМПЛЕКС З ЦИСПЛАТИНОМ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ПРОТИПУХЛИННІЙ ТЕРАПІЇ (20 хв).

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна; 2Технічний університет прикладних наук, Вільдау, ФРН; 3Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ.

 1. Кобилінська Л.1, Скорохід Н.2, Івасечко І.2, Панчук Р.2,Мітіна Н.3, Заіченко О.3, Лесик Р.1, Зіменковський Б.1, Стойка Р.2 КОМПЛЕКСУВАННЯ ПОХІДНИХ 4-ТІАЗОЛІДИНОНУ З ПОЛІМЕРНИМ НАНОРОЗМІРНИМ НОСІЄМ ПОСИЛЮЄ ЇХНЮ ПРОТИПУХЛИННУ АКТИВНІСТЬ IN VITRO ТА ЗМЕНШУЄ НЕГАТИВНУ ПОБІЧНУ ДІЮ IN VIVO (20 хв).

1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. М. Львів; Інститут біології клітини НАН України, м. Львів; 3Національний університет «Львівська Політехніка», м. Львів.

 1. Балацький В.В. Миронова А.О., Рубан Т.М., Мацевич Л.Л., Півень О.О. КАРДІОМІОГЕННЕ ПЕРЕПРОГРАМУВАННЯ ЯК ПОТЕНЦІЙНИЙ МЕТОД РЕГЕНЕРАЦІЇ МІОКАРДУ: ЗАСТОСУВАННЯ CRISPRa СИСТЕМИ (15 хв).

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, м. Київ.

 1. Picus P., Rymar S., Shuvalova N. STUDY OF THE DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF THE THERAPEUTIC EFFECT OF NATIVE AND PRECONDITIONED HUMAN MSCs BASED ON THE MODEL OF ACUTE ABDOMINAL INFLAMMATION IN MICE (15 хв).

Institute of Molecular Biology and Genetics, NAS of Ukraine, Kyiv.

10. Зуева О. КЛІТИНА ПІД ПРИЦІЛОМ (10хв). ТОВ "Біолабтех ЛТД", м. Київ.

Симпозіум 5 – Біохімія сільськогосподарських тварин і рослин. Харчова біохімія (куратори: акад. НАН і НААН України Мельничук Д.О., акад. НААН України ВлізлоВ.В., акад. НААН України Мельничук С.Д., проф. Сибірна Н.О., проф. Колупаєв Ю.Є., проф. Юкало В.Г.)

14:30 – 15:50 (Навчальна ауд., 3-й поверх)

 1. Федець О.М.1, Дмитрук К.В.3, Вінярчик С.2, Курляк І.М.1, Дмитрук О.В.3, Адашек Л.2, Заяць О.І.1, Федорчук А.О.1, Мідяний С.В.1, Сас Н.Б.1 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОЛІМОРФІЗМУ ГЛУТАТІОНТРАНСФЕРАЗИ З НОВОУТВОРЕННЯМИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ У СОБАК (20 хв).

1Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, Україна; 2Люблінський природничий університет, Люблін, Польща; 3Інститут біології клітини НАН України, м. Львів.

 1. Marenkov O.M., Kovalchuk Y.P., Shapovalenko Z.V. THE CHANGES OF GLIAL FIBRILLARY ACIDIC PROTEIN LEVEL IN MARBLED CRAYFISH PROCAMBARUS VIRGINALIS GANGLIA UNDER THE VARIOUS TEMPERATURE REGIMES (20 хв).

Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro Ukraine.

 1. Данченко О.О.1,2, Кошелев О.І.1, Галько Т.І.1, Ніколаєва Ю.В.1, Яковійчук О.В.1, ЗдоровцеваЛ.М.2, Данченко М.М.2 ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЕКСТРАКТУ ВІВСА ПОСІВНОГО НА ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ЛІПІДІВ М’ЯЗОВИХ ТКАНИН ГУСЕЙ (20 хв).

1Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Україна; 2Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, Мелітополь, м. Мелітополь.

 1. Цехмістренко С.І., Поліщук С.А., Поліщук В.М., Пономаренко Н.В., Цехмістренко О.С., Селезньова О.О., Роль Н.В. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ В СПЕРМІ ЧИСТОПОРОДНИХ І ГІДРИДНИХ КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ (20 хв).

Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква.

15:50 – 16:3ПЕРЕРВА НА КАВУ/ЧАЙ ТА ПОСТЕРНА СЕСІЯ ІІ (симпозіуми 3-5)

(Вестибюль перед Актовою залою)

16:30 – 18:30 (Актова зала)

З’ЇЗД УКРАЇНСЬКОГО БІОХІМІЧНОГО ТОВАРИСТВА

 

03 ЖОВТНЯ (ЧЕТВЕР)

09:00 – 10:40 Пленарне засідання - 4 (Актова зала)

Головуючі: акад. НАН України Костерін С.О., чл.-кор. НАН України Шуба Я.М., проф.Зав’ялов В.П.

 1. Xu Anlong, рrof. TRANSPOSON MOLECULAR DOMESTICATION AND THE EVOLUTION OF THE RAG RECOMBINASE (30 min).

Beijing University of Chinese Medicine. People's Republic of China.

 1. Zav’yalov V.P, рrof. CHAPERONE/USHER ASSEMBLED FIMBRIAL ADHESINS: ROLE IN ANTI-IMMUNE RESPONCE OF BACTERIAL PATHOGENS AND THEIR ANTIBIOTIC RESISTANCE (30 min).

University of Turku, Turku, Finland.

 1. Шуба Я.М., чл.-кор. НАН України, Скрима Р., Приварська Н. РЕМОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ВХОДУ КАЛЬЦІЮ ПРИ РАКУ ПРОСТАТИ (20 хв).

Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, м. Київ.

 1. Колибо Д.В. проф. ДИФТЕРІЙНИЙ ТОКСИН ЯК УНІКАЛЬНА МОЛЕКУЛЯРНА МАШИНА (20 хв).

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ.

10:40 – 11:10  ПЕРЕРВА НА КАВУ/ЧАЙ (Вестибюль перед Актовою залою)

11:10 – 13:00 Пленарне засідання - 5 (Актова зала)

Головуючі: Рrof. Jerka Dumic, проф. Борисова Т.О., проф. Кліщ І.М.

 1. Мінченко. О.Г., чл.-кор. НАН України. ІНТЕГРАЛЬНІ МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЯЦІЇ МЕТАБОЛІЗМ (25 хв).

Інститут біохімії ім. О.В Палладіна НАН України, м. Київ.

 1. Dumic Jerka, рrof. "BIOMARKERS IN DRUG DISCOVERY AND DESIGN" (30 min).

University of Zagreb. Faculty of Pharmacy and Biochemistry, Croatia.

 1. Дробот Л.Б., проф. NUCLEA AND METABOLIC REPROGRAMMING OF TUMOR CELLS ASSOCIATED WITH CANCER PROGRESSION: THE ROLE OF ADAPTOR PROTEIN Ruk/CIN85 (25 хв).

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ.

 1. Лущак В.І., проф. CТАРІННЯ МОЗКУ ТА ЙОГО СПОВІЛЬНЕННЯ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ТА АКТИВНИМИ ФОРМАМИ КИСНЮ (30 хв).

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ.

13:00 – 14:00             КРУГЛІ СТОЛИ

 1. «Біобезпека» (модератори: акад. НАН і НАМН України Комісаренко С.В., акад. НАМН України Андрейчин М.А., канд. біол. наук Гергалова Г.Л.) (Великий конференц зал).
 2. «Комп’ютерна біохімія. Біоінформатика, молекулярна динаміка, докінг, грід-технології» (модератори: чл.-кор. НАН України Корнелюк О.І., докт. біол. наук Вакуленко Д.В., канд. біол. наук Бердишев А.Г.) (Малий конференц зал).
 3. «Сталий розвиток і природокористування в Україні» (модератори: акад. НАН і НААН України Мельничук Д.О., проф. Вадзюк С.Н.) (Навчальна ауд., 3-й поверх).

14:00 – 15:00             ПЕРЕРВА НА ОБІД

15:00 – 15:45             Пленарне засідання – 6 (Актова зала )

Головуючі: акад. НАН України Комісаренко С.В., Prof. Anlong Xu, проф. Корда М.М.

 Пленарна лекція:

Xu Anlong, рrof. ANCIENT WISDOMS OF CHINESE MEDICINE MEET WITH MODERN MEDICINE (45 min).

Beijing University of Chinese Medicine, People's Republic of China.

15:45 – 16:45  (Актова зала)

Доповіді переможців конкурсу молодих учених (4 по 10 хв)

Нагородження:

премія за кращу доповідь та за кращий постер «Жінки в науці»

преміювання переможців конкурсу молодих учених.

16:45 – 17:00  ПЕРЕРВА НА КАВУ/ЧАЙ (Вестибюль перед Актовою залою)

17:00 – 17:30  (Актова зала)

Загальна дискусія

ПІДБИВАННЯ ПІДСУМКІВ І ЗАВЕРШЕННЯ ОСНОВНОЇ ПРОГРАМИ КОНГРЕСУ

17:30 – 19:00  (Актова зала)

Відкриття Освітнього семінару Федерації Європейських Біохімічних Товариств (FEBS) – «Techniques and efficient roadmaps: new options for practicals and innovative learning» (програма додається).


04 ЖОВТНЯ (П’ЯТНИЦЯ)

 Ауд. 3, ауд. 3-А, навчальні аудиторії

08:30 – 11:00  Освітній семінар FEBS

11:00 – 11:30  ПЕРЕРВА НА КАВУ/ЧАЙ

11:30 – 13:15 Освітній семінар FEBS (продовження)

13:15 – 14:30 ПЕРЕРВА НА ОБІД

14:30 – 17:00 Освітній семінар FEBS (продовження)

 

П О С Т Е Р Н А   С Е С І Я

 

До відома учасників постерної сесії:

 08:00 – 09:00 – розміщення постерів (вестибюль перед Актовою залою)

18:00 – 18:30 – завершення сесії та демонтаж постерів.

01 жовтня – ПОСТЕРНА СЕСІЯ І (Симпозіуми 1, 2)

02 жовтня – ПОСТЕРНА СЕСІЯ ІІ (симпозіуми 3, 4, 5)

(Куратори постерної сесії: Д.В. Вакуленко, Ю. В. Данилович, Г.Л. Косякова, Т.А. Яценко)

 Під час постерної сесії буде проведено конкурс серед молодих науковців на кращу стендову доповідь. Молоді науковці, які бажають взяти участь в конкурсі, мають бути готові виступити з коротким усним повідомленням (до 10 хв) у разі перемоги.

 Прохання знімати постери вчасно!

 


І. СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ ТА ВЛАСТИВОСТІ БІОЛОГІЧНИХ МАКРОМОЛЕКУЛ І НАДМОЛЕКУЛЯРНИХ КОМПЛЕКСІВ

 І.1. INFLUENCE OF PANTOEA AGGLOMERANS LIPOPOLYSACCHARIDES ON THE ACTIVITY OF BACILLUS PROTEASES

Bulyhina T.V.

D.K. Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

 I.2. ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ, ГЕОМЕТРИЧНИХ ТА ГІДРОФІЛЬНО-ГІДРОФОБНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОЛЕКУЛ КРІОПРОТЕКТОРІВ НА ЇХНЮ ЗДАТНІСТЬ ДО ПРОНИКНЕННЯ КРІЗЬ ПЛАЗМАТИЧНІ МЕМБРАНИ ЕРИТРОЦИТІВ ЛЮДИНИ

Гордієнко О.І.

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків.

 І.3. ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДІ МОЛЕКУЛЯРНИХ СТРЕСОРНИХ СИСТЕМ ГЕПАТОЦИТІВ КОРОПА НА ВПЛИВ СИНТЕТИЧНИХ АНАЛОГІВ ЦИЛІНДРОСПЕРМОПСИНУ

Горин О.І., Федорук О.О., Хома В.В., Касянчук Н.М., Жимскі П., Фальфушинська Г.І.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м.Тернопіль.

І.4. EFFECTS OF STRESS FACTORS AND NATURAL ANTIOXIDANTS ON THE FORMATION PROTHROMBINASE COMPLEX

Diаchenko L.М., Stepchenko L. М.

Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro, Ukraine.

 І.5. CALIX[4]ARENE-BASED ANTITHROMBOTIC MEDICATION: FROM IN SILICO TO IN VIVO STUDY

Didkivskyi V.A.1, Chernyshenko V.O.1, Pyrogova L.V.1, Kalchenko V.I.2, Cherenok S.O.2, Dosenko V.Е.3, Pashevin D.O.3, Nikolaenko T.V.4, Harmanchuk L.V.4

1Palladin Institute of Biochemistry, NAS of Ukraine, Kyiv; 2V.P. Kuchar Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry, NAS of Ukraine, Kyiv; 3Bohomolets Institute of Physiology, NAS of Ukraine, Kyiv; 4ESC “Institute of Biology and Medicine”, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine.

 І.6. PREDICTION OF NUCLEUS-RELATED NON-TRANSLATIONAL FUNCTIONS OF TRANSLATION ELONGATION FACTOR eEF1BGAMMA IN HUMAN LUNG ADENOCARCINOMA CELLS.

Kapustian L.M., Lysetsky I.L., Bondarchuk T.V., Novosylna O.V., Negrutskii B.S.

Institute of Molecular Biology and Genetics, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

 І.7. DETECTION OF NEW PROTEIN TARGETS OF THIAMINE

Mezhenska O.O., Rebriev A.V., Parkhomenko Yu.M.

Palladin Institute of Biochemistry, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

 І.8. ВПЛИВ МЕХАНІЧНОГО НАПРУЖЕННЯ НА СКЛАД ТА МОРФОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕРМИ ШКІРИ ЩУРІВ

Пономаренко О.М., Костіна Т.В., Ремньова Н.О.

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків.

І.9. Кінетика впливу калікс[4]аренхалконамідів на розмір та мембранний потенціал мітохондрій

Силенко А.В.1, Шликов С.Г.1, Куриця Х.І.1, Цапок Д.П.1, Бабіч Л.Г.1, Карахім С.О.1, Чуніхін О.Ю.1, Єсипенко О.А.2, Кальченко В.І.2, Костерін С.О.1

1Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ; 2Інститут органічної хімії НАН України, м. Київ.

 І.І0. ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ДЕФОСФОРИЛЬОВАНОГО 2′-5′-ТРИАДЕНІЛАТУ З ПРОТЕЇНОМ S100A1 ЛЮДИНИ

Скоробогатов О.Ю., Жуков І.Ю., Ткачук З.Ю.

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, м. Київ.

 І.11. ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНОЇ ТОПОГРАФІЇ ОДНОТРИПТОФАНОВОЇ ФОРМИ МІНІ TYRRS B.TAURUS МЕТОДАМИ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ

Цуварєв О.Ю.1,2, Заєць В.М.2, Зуб П.Е.1, Корнелюк О.І.2

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна; 2Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, м. Київ.

 І.12. THE EFFECT OF TETRAPHENYLPORPHYRINS ON INSULIN AMYLOID AGGREGATION

Chernii S.V.1, Losytskyy M.Yu.1, Kelm A.2, Gorski A.2, Tretyakova I.M.3, Yarmoluk S.M.1, Chernii V.Ya.3, Kovalska V.B.1

1Institute of Molecular Biology and Genetics, NAS of Ukraine, Kyiv; 2Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland; 3Institute of General and Inorganic Chemistry, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

 1.13. ДІЛЯНКИ ВЗАЄМОДІЇ ПЛАЗМІНОГЕНУ ТА ТКАНИННОГО АКТИВАТОРА ПЛАЗМІНОГЕНУ В D-ДОМЕНАХ ФІБРИНОГЕНУ/ФІБРИНУ

Яценко Т.А., Харченко С.М., Гриненко Т.В.

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, м. Київ.

 

ІІ. РЕГУЛЯЦІЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА КЛІТИННИХ ФУНКЦІЙ ЗА НОРМИ І ПАТОЛОГІЇ

 

ІІ.1. МАРКЕРИ М1 ТА М2 ПОЛЯРИЗАЦІЇ ПЕРИТОНЕАЛЬНИХ МАКРОФАГІВ ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ МОДЕЛЮВАННІ ПРОГЕСТЕРОН-ІНДУКОВАНОГО ОЖИРІННЯ

Александров А.В., Конопельнюк В.І., Компанець І.В., Голобородько Є.Є., Святецька В.М., Моложава О.С., Остапченко Л.І.

ННЦ «Інститут біології та медицини», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ.

 ІІ.2. ОКСИДАТИВНИЙ СТРЕС ЯК МАРКЕР ІНІЦІАЦІЇ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РАДІАЦІЙНО–ІНДУКОВАНОГО АПОПТОЗУ

Андрійчук Т.Р., Ракша Н.Г., Коваль Т.В., Остапченко Л.І.

ННЦ «Інститут біології та медицини», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ.

ІІ.3. CONSTRUCTION AND ANALYSIS OF GENE NETWORKS RELATED TO OXIDATIVE STRESS RESPONSE IN HUMANS

Barannik T.

N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine.

 ІІ. 4. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ Са2+-ЗВ’ЯЗУЮЧОГО ПРОТЕЇНУ S100β У ГОМОГЕНАТІ ШЛУНКІВ ЩУРІВ ЗА УМОВ СТРЕСУ

Біла О., Полянська Д., Скорик О.Д.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро.

 ІІ.5. ALPHA-KETOGLUTARATE ALLEVIATES ALUMINUM TOXICITY IN DROSOPHILA MELANOGASTER

Butenko N.V., Lylyk M.P., Gospodaryov D.V., Bayliak M.M.

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine.

 ІІ.6. NADPH OXIDASE ACTIVITY IN ARABIDOPSIS PHOSPHATIDYLCHOLINE-HYDROLYSING PHOSPHOLIPASE C KNOCKOUTS - THE EFFECTS OF BRASSINOSTEROID AND BIOTIC STRESSORS

Bukhonska Y.1,2, Derevyanchuk M.1, Kravets V.1

1V.P.Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry, NAS of Ukraine, Kyiv; 2Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine.

II.7. IRE1- ТА HSPB8-ЗАЛЕЖНА ЕКСПРЕСІЯ ПРОПРОЛІФЕРАТИВНИХ ГЕНІВ У КЛІТИНАХ ГЛІОМИ

Гнатюк О.С., Мінченко Д.О., Кузнєцова А.Ю., Мінченко О.Г.         

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, м. Київ

  ІІ.8. БІОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРОВІ ЩУРІВ-ПУХЛИНОНОСІЇВ ІЗ ЗВИЧАЙНОЮ ТА РЕЗИСТЕНТНОЮ ДО ЦИСПЛАТИНУ КАРЦИНОМОЮ ЗА ВВЕДЕННЯ ЦИТОСТАТИКІВ

Грабовська О.І.1, Штеменко Н.І.2

1ДУ «Інститут гастроентерології» НАМН України, Дніпро; 2Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, м. Днвпро;

 ІІ.9. ASSOCIATION OF THE GSTP1 AND PARP1 GENES POLYMORPHISMS WITH ALZHEIMER’S DISEASE

Gulkovskyi R.1, Perebyinis V. 1,2, Shkel O.2, Rozheluk N.3, Kholin V.3, Kopchak O.3, Bachinskaya N.3, Hryshchenko N.1, Kravchenko S.1

1Institute of Molecular Biology and Genetics, NAS of Ukraine, Kyiv; 2Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine; 3D.F.Chebotarev State Institute of Gerontology NAMS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

 ІІ.10. ВПЛИВ ФРУКТОЗИ ТА ТВАРИННОГО ЖИРУ НА НАКОПИЧЕННЯ ЗАПАСНИХ ЖИРІВ У ПЛОДОВОЇ МУШКИ

Гурза В.В., Бутенко Н.В., Господарьов Д.В., Байляк М.М.

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ.

ІІ.11. ВІДСУТНІСТЬ ПРОТЕЇНІВ NRF2 ТА KEAP1 ПОРУШУЄ РЕДОКС-ГОМЕОСТАЗ ТА АКТИВНІСТЬ МІТОХОНДРІЙ У ПЛОДОВОЇ МУШКИ

Дем’янчук О.І., Сітко М.В., Абрат О.Б., Господарьов Д.В., Байляк М.М.

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ.

 ІІ.12. АКТИВНІСТЬ ЦИСТЕЇНОВИХ КАТЕПСИНІВ B, L та H ПРИ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПЕЧІНКИ

Долгіх Г.В., Маслак Г.С., Черненко Г.П., Нетроніна О.В.

ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоровя України», м. Дніпро.

 ІІ.13. CHROMIUM NANOPARTICLES AS A POTENTIAL DRUG FOR DIABETES TREATMENT

Zayachkivska A.1, Strutynska T.1, Burdliuk N.1, Strilbytska O. 1, Khalavka Y.2, Mykhailovych V.2, Yurkevych I.1, Lushchak O.1

1Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivs, Ukraine; 2Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine.

 ІІ.14. METABOLIC PROCESSES OF ADAPTATION IN ORGANISMS UNDER CONDITIONS OF THE EFFECT OF EXOGENOUS AND ENDOGENOUS FACTORS

Kalachniuk L.H., Arnauta O.V., Prys-Kadenko V.O., Palonko R.I., Al-Badu L.-E.N., Stadnyk N.V.

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

 ІІ.15. ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПРЕСІЇ МОЛЕКУЛЯРНИХ МАРКЕРІВ СТАНУ ПУХЛИН У ПРОЦЕСІ ЛІКУВАННЯ РАКУ ЯЄЧНИКІВ III-IV СТАДІЙ

Князєва М.В., Прокопюк О.В.

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Україна; Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна; ГО «Нове мислення у медицині», м. Харків.

ІІ.16. БІОХІМІЧНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ЗА РОЗВИТКУ ЗВИЧАЙНОЇ ТА РЕЗИСТЕНТНОЇ ДО ЦИСПЛАТИНУ ПУХЛИНИ І ВВЕДЕННЯ ЦИТОСТАТИКІВ

Коновалова О.І.1, Штеменко Н.І.2

1Дніпровський інститут традиційної і нетрадиційної медицини; 2 Національний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро.

ІІ.17. ВИВЧЕННЯ РОЛІ JNK У РЕГУЛЯЦІЇ ОБМІНУ НЕЙТРАЛЬНИХ ТА СФІНГОЛІПІДІВ У ГЕПАТОЦИТАХ ЩУРІВ

Красільнікова О.А., Кравченко Г.Б.

Національний фармацевтичний університет, Харків, м. Харків.

 ІІ.18. IRE1-ЗАЛЕЖНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЯЦІЇ ЕКСПРЕСІЇ ГЕНІВ TP53 ТА АСОЦІЙОВАНИХ З НИМ ПРОТЕЇНІВ

Кривдюк І.В., Мінченко Д.O., Даніловський С.В., Мінченко O.Г.

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, м. Київ.

 ІІ.19. IRE1-ЗАЛЕЖНИЙ ХАРАКТЕР ГІПОКСИЧНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ЕКСПРЕСІЇ ПРОПРОЛІФЕРАТИВНИХ ГЕНІВ У КЛІТИНАХ ГЛІОМИ

Лузіна О.Я., Цимбал Д.О., Мінченко Д.О., Лагановська Ю.О., Мінченко O.Г.

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, м. Київ.

 ІІ.20. THE EFFECT OF GRAPHENE ON PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL TRAITS OF FRUIT FLY DROSOPHILA MELANOGASTER

Melnychuk A., Yurkevych I., Lushchak O.

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine.

 ІІ.21. ЗМІНИ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ СЛІЗНИХ ЗАЛОЗ ЗА УМОВ ЗАГАЛЬНОГО АДАПТАЦІЙНОГО СИНДРОМУ У ЩУРІВ

Микитенко А.О.

Українська медична стоматологічна академія, Полтава.

 ІІ.22. ПРО/АНТИОКСИДАНТНА СИСТЕМА СУБКЛІТИННИХ ФРАКЦІЙ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО РАБДОМІОЛІЗУ

Нікітченко І.В., Филимоненко В.П., Гайлевич Е.О., Пузанова В.С., Мазур О.А., Нікітченко Ю.В.

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

ІІ.23. THE DYNAMICS OF COLLAGEN CONTENT IN GUINEA PIG SKIN UNDER BURNS WITH DIFFERENT ORIGIN

Polikarpova H.V.

Kharkiv National Medical University, Ukraine.

 ІІ.24. ВПЛИВ СПОЖИВАННЯ CAPSICUM FRUTESCENS НА ФІЗІОЛОГО БІОХІМІЧНИЙ СТАН DROSOPHILA MELANOGASTER

Семанюк У.В., Лущак О.В.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ.

 ІІ.25. ОКИСНИЙ СТРЕС ТА ЙОННИЙ ОБМІН У НИРКАХ ЩУРІВ ЗА УМОВ СТАРІННЯ ТА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ІІ ТИПУ

Семенко А., Мурдасов Є., Кириченко С., Ушакова Г.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро.

ІІ.26. MOLECULAR MECHANISMS OF DEPENDENCE OF HYPOXIC REGULATION ON ENDOPLASMIC RETICULUM STRESS

Sliusar M.Y., Riabovol O.O., Lebid-Biletska K.M., Minchenko D.O.

Palladin Institute of Biochemistry, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

 ІІ.27. RESPONSE OF BRAIN-LIVER AXIS ON INTERMITTENT FASTING IN MICE

Sorochynska O.M., Kuzniak O.V.

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine.

 ІІ.28. ВПЛИВ ГІПЕРГЛІКЕМІЇ НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

Спіріна В.А., Кириченко С.В., Павленко Г.Ю., Кириченко В.В.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро.

 ІІ.29. РОЛЬ ГЕНІВ CG13676 ТА MSTA У ПРОЦЕСІ СТАРІННЯ DROSOPHILA MELANOGASTER

Стефанишин Н.П., Юркевич І.С., Лущак О.В.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ .

 ІІ.30. ЛОФАНТ АНІСОВИЙ ВПЛИВАЄ НА МЕТАБОЛІЗМ ТА ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ DROSOPHILA MELANOGASTER

Стрільбицька О.М., Лущак О.В.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ.

 ІІ.31. POTENTIAL USE OF CHROMIUM-CONTAINING NANOPARTICLES IN DIABETES TYPE 1 TREATMENT

Strutynska T.1, Zayachkivska A.1, Burdyliuk N.1, Yurkevych I.1, Mykhailovych V.2, Khalavka Y.2

1Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine;2Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine.

ІІ.32. СТАН ПРО/АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗАХ ТА ПЕЧІНЦІ ЩУРІВ ІЗ АЛОКСАНОВИМ ДІАБЕТОМ І ЗА ДІЇ ЦИТРАТІВ ВАНАДІЮ ТА ХРОМУ

Сушко О.О., Іскра Р.Я.

Інститут біології тварин НААН, Львів, м. Львів.

 ІІ.33. ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНІ ПРОЦЕСИ У ПЕЧІНЦІ МИШЕЙ РІЗНОГО ВІКУ ЗА УМОВ ПЕРІОДИЧНОГО ГОЛОДУВАННЯ

Хом’якова І., Мосійчук Н.

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ.

 ІІ.34. BIOCHEMICAL BASIS OF THE ADAPTATION OF BIVALVE MOLLUSKS TO ENVIRONMENTAL STRESS. COMPARISON OF NATIVE AND INVASIVE SPECIES

Khoma V.V.1, Gnatyshyna L.L.1,3, Rarok Yu.S.1 Martinyuk V.V.1, Druvietis I.2, Ozoliņš D.2, Parele E.2, Skuja A.2, Mischuk N.Y.1, Zhyrska H.Y.1, Kokorīte I.2, Spriņģe G.H.2, Stoliar O.B.1

1Volodymyr Hnatyuk Ternopil National Pedagogical University, Ukraine; 2University of Latvia, Salaspils; 3I.Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ukraine.

 ІІ.35. ГЕПАТОТОКСИЧНІ ЕФЕКТИ НАНОРОЗМІРНОГО МАТЕРІАЛУ ТіО2 ЗА УМОВИ ТРИВАЛОГО ВПЛИВУ IN VIVO

Цимбалюк О.В., Весельський С.П.,Науменко А.М., Давидовська Т.Л., Войтешенко І.С., Скриевський В.А.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ.

 ІІ.36. ЗМІНА ПРОФІЛЮ КЛІТИННОГО ЦИКЛУ КЛІТИН СПЕРМАТОГЕННОГО ЕПІТЕЛІЮ ЗА ВПЛИВУ PHALLUS IMPUDICUS

Шемедюк Н.П.

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, м. Львів.

 

ІІІ. МЕДИЧНА ТА ФАРМАКОЛОГІЧНА БІОХІМІЯ

 ІІІ.1. IN SILICO ВЗАЄМОДІЯ N-СТЕАРОЇЛЕТАНОЛАМІНУ З PPAR

Бердишев А.Г., Косякова Г.В., Гула Н.М.

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, м. Київ.

 ІІІ.2. CORRECTION OF POLYATOMIC ALCOHOLS OLIGOESTERS DETOXIFICATION UNDER THE CONDITION OF THEIR PROLONGED INFLUENCE

Bondareva A.V., Stetsenko S.O., Zhukov V.I.

Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine.

 ІІІ.3. БІОХІМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФІКСОВАНОЇ КОМБІНАЦІЇ ПІРИДОКСИНУ ТА МАГНІЮ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ АЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ У ЩУРІВ

Брюханова Т.О., Загайко А.Л.

Національний фармацевтичний університет, м. Харків.

ІІІ.4. ЕКСПРЕС – МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛЬОВИХ ІЗОЛЯТІВ СУБТИПІВ Н1 ТА Н7 ВІРУСУ ПТАШИНОГО ГРИПУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛР У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ ІАНАЛІЗ ПОЛІМОРФІЗМУ ДОВЖИН РЕСТРИКЦІЙНИХ ФРАГМЕНТІВ (ПДРФ)

Буряченко С. В., Стегній Б. Т.

ННЦ Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини, м. Харків.

 ІІІ.5. ВПЛИВ АЛЬФА-КЕТОГЛУТАРАТУ ТА ГУАНІДИНВМІСНИХ СПОЛУК НА РОБОТУ МІТОХОНДРІАЛЬНОГО ДИХАЛЬНОГО ЛАНЦЮГА

Господарьов Д.В., Балацький В.А., Байляк М.М.

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ.

 ІІІ.6. IMPACT OF 2-OXOGLUTARATE ON THE GLIAL FIBRILLARY ACIDIC PROTEIN LEVELS IN THE RAT`S BRAIN UNDER DIFFERENT STRESS EXPOSURES

Dovban O.O.1, Sklyarov O.Y.2, Ushakova G.O

1Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine; 2Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine.

ІІІ.7. NE-100 AND BD-1047, SIGMA-1 RECEPTOR ANTAGONISTS, MODULATE γ-AMINOBUTYRIC ACID (GABA) UPTAKE, THE AMBIENT LEVEL AND EXOCYTOSIS IN CORTEX NERVE TERMINALS

Dudarenko M.V.1, Pozdnyakova N.G. 1, Vavers E. 2, Zvejniece L. 2, Dambrova M.2, Borisova T.O.1

1Palladin Institute of Biochemistry, NASciences of Ukraine, Kyiv; 2Latvian Institute of Organic Synthesis, Riga, Latvia.

 ІІІ.8. EFFECTS OF ZINC SULFATE, SODIUM THIOSULFATE AND ALPHA KETOGLUTARATE ON HYDROGEN SULFIDE PRODUCTION IN THE KIDNEY OF OBESE RATS

Zaichko N.V., Blazhchenko V.V., Bobetska O.P., Filchukov D.O.

National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya, Ukraine.

ІІІ.9. THE INFLUENCE OF HYDROGEN SULFIDE METABOLISM MODULATORS ON VISFATIN PRODUCTION IN RATS WITH EXPERIMENTAL OBESITY

Zaichko N.V., Bobetska O.P., Shtatko O.I.

National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya, Ukraine.

 ІІІ.10. EFFECT OF BIOPROTECTORS IN EXPERIMENTAL ALCOHOL-INDUCED HEPATOSIS

Kalachniuk L.H.1, Al-Badu L.-E.N.1, Smirnov O.O.2, Arnauta O.V.1, Spivak Y.V.1

1National University оf Life And Environmental Sciences оf Ukraine, Kyiv; 2Insitute of Animal Sciences, National Agrarian Academy of Sciences, Lviv, Ukraine.

 ІІІ.11. АНТИДІАБЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОЇ СВІТЛОВОЇ ТЕРАПІЇ

Кармаш О. І., Люта М. Я., Коробов А. М., Сибірна Н. О.

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків.

ІІІ.12. ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ АКТИВНІСТЮ γ‑ГЛУТАМІЛТРАНСФЕРАЗИ ТА ПОКАЗНИКАМИ РЕДОКС-СИСТЕМИ В ТИМУСІ ПРИ МІАСТЕНІЇ

Клімова О.М.1,2, Божков А.І1, Калашнікова Ю.2, Білошенко К.С.1, Мережко О.С.2, Рябенко Ю.А.1

1НДІ біології Харківського національного університету імені. В. Н. Каразіна, Україна; 2 ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», м. Харків.

 ІІІ.13. THE CHANGES OF NEURONAL CELL ADHESION MOLECULE LEVEL IN RAT HEART INDUCED BY HYPERGLYCEMIA AND PREVENTED WITH MELATONIN

Kovalchuk Y. P.1, Kyrychenko S.V.1, Zhyliuk V.I. 2, Ushakova G.A1.

1Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro; 2SI Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine, Dnipro, Ukraine.

 ІІІ.14. Взаємозв’язок про/антиоксиданТНих параметрів крові з рівнем резидуального діурезу та адекватнІстю перитонеального діалізу

Король Л.В.1, Степанова Н.М.1, Васильчено В.С.1,2, Снісар Л.М.1, Рамазанова С.В.1

1ДУ «Інститут нефрології НАМН України», м. Київ; 2Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ.

 ІІІ.15. ВПЛИВ КОМПЛЕКСІВ ОЛІГОРИБОНУКЛЕОТИДІВ З D-МАНІТОЛОМ НА ПУХЛИНОУТВОРЕННЯ У МИШАЧІЙ МОДЕЛІ МЕЛАНОМИ В16

Краєвська І.М., Вагіна І.М., Геращенко Г.В., Яковенко Т.Г., Кашуба В.І., Ткачук З.Ю. Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, м. Київ.

 ІІІ.16. SIGMA-1 RECEPTOR ACTIVITY DEFICIT SUBSTANTIALLY DYSREGULATES GLUTAMATE TRANSPORT IN PRESYNAPTIC CORTEX NERVE TERMINALS

Krisanova N.1, Vavers E.2, Zvejniece L.2, Dambrova M.2, Borisova T.1

1Palladin Institute of Biochemistry, NAS of Ukraine, Kyiv; 2Latvian Institute of Organic Synthesis, Riga, Latvia.

ІІІ.17. INHIBITORY EFFECTS OF NOVEL PYRAZOLE-DERIVED BISPHOSPHONATES IN VITRO ON RAW264.7 CELL LINE

Labudzynskyi D.O.1, Ivonin S.P.2, Pasichna E.P.1, Volochnyuk D.M.2, Veliky M.M.1

1Palladin Institute of Biochemistry, NAS of Ukraine, Kyiv; 2Institute of Organic Chemistry, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

 ІІІ.18. БІОСИНТЕЗ ПОЛІЄНОВИХ АНТИБІОТИКІВ ТА ЦИТОКІНІНІВ ЗА ВПЛИВУ ЕКЗОГЕННОГО ІЗОПЕНТИНІЛАДЕНОЗИНУ ШТАМОМ STREPTOMYCES NETROPSIS ІМВ АС-5025

Лобода М.І., Білявська Л.О.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України, м. Київ.

 ІІІ.19. COMPARISON OF THE VITAMIN D3 AND NF-κB INHIBITOR EFFECT ON DIABETES-INDUCED DISORDERS IN THE RANK/RANKL/OPG SYSTEM OF BONE TISSUE

Mazanova A.O., Makarova O.O., Lototska O.Yu., Vasylevska V.M., Shymanskyi I.O.

Palladin Institute of Biochemistry, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

 ІІІ.20. ВПЛИВ КОМПЛЕКСІВ ОЛІГОРИОНУКЛЕОТИДІВ З D-МАНІТОЛОМ НА ЕКСПРЕСІЮ ПРОЗАПАЛЬНИХ ТА ПРОФІБРОЗНИХ ГЕНІВ ПРИ ТІОАЦЕТАМІД-ІНДУКОВАНОМУ ПЕЧІНКОВОМУ ФІБРОЗІ

Марчишак Т.В., Яковенко Т. Г., Ткачук З. Ю.

Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, м. Київ.

 ІІІ.21. COMPLEXES OF OLIGORIBONUCLEOTIDES WITH D-MANNITOL NORMALIZE TOLL-LIKE RECEPTORS-ASSOCIATED INNATE IMMUNE RESPONSE TO INFLUENZA A VIRUS

Melnichuk N.S., Kashuba V.I., Rybalko S.L., Tkachuk Z.Yu.

Institute of Molecular Biology and Genetics, NAS of Ukraine, Kyiv Ukraine.

 ІІІ.22. ВПЛИВ АДЕМЕТІОНІНУ І КОГНІФЕНУ НА АДГЕЗИВНІ ПРОТЕЇНИ МОЗКУ ЗА ХРОНІЧНОГО МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ГЕПАТИТУ

Муравйова Д.В.1, Ушакова Г.О.1, Жилюк В.І.2

1Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна; 2ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро.

 ІІІ.23. CORRELATION BETWEEN CYTOPROTECTIVE ACTION OF GERMANIUM COORDINATION COMPOUNDS AND SULFHYDRYL GROUP CONTENT IN INTOXICATION WITH DOXORUBICIN

Nizhenkovska I.V., Narokha V.P.

Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine.

 ІІІ.24. SPECTROSCOPY AND THERMODYNAMIC STUDIES OF AN INTERACTION BETWEEN INTERFERON a2b, OLIGORIBONUCLEOTIDES AND RIBONUCLEOTIDES

Nikolaiev R.O., Chernykh S.I., Tkachuk Z.Yu.

Institute of Molecular Biology and Genetics, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

 ІІІ.25. eEF1A ЯК ПОТЕНЦІЙНИЙ МАРКЕР ДІАБЕТУ ПЕРШОГО ТИПУ

Новосильна О.В.1, Похоленко Я.О.1, Топорова О.К.1, Акопян Г.Р.2,3, Табаркевич Я.3, Негруцький Б.С.1

1Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, м. Київ, Україна; 2ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», м. Львів, Україна; 3Університет м. Жешув, Польща.

 ІІІ.26. INFLUENCE OF CALCITRIOL ON DESULFURATION PROCESSES IN MYOCARDIUM OF RATS

Ostrenyuk R.S., Zaichko N.V., Kachula S.O.

National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya, Ukraine.

 ІІІ.27. METFORMIN AND ITS COMBINATION WITH SODIUM HYDROSULFIDE INFLUENCES CSE/H2S SYSTEM IN AORTA OF DIABETIC RATS

Palamarchuk I.V., Zaichko N.V.

National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya, Ukraine.

 ІІІ.28. ВПЛИВ ФУКОКСАНТИНУ НА РІВЕНЬ УШКОДЖЕННЯ ДНК, ЩО ЙОГО СПРИЧИНЮЄ ОКСИДАТИВНИЙ СТРЕС, ТА НА РЕПАРАЦІЙНУ ЗДАТНІСТЬ МОЛОДИХ І СТАРІЮЧИХ КЛІТИН

Папуріна Т.Б.

Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України, м. Київ.

 ІІІ.29. DO OXIDIZED DERIVATIVES OF THIAMINE PARTICIPATE IN REGULATION OF ITS METABOLISM?

Parkhomenko Yu.M., Pavlova O.S., Mezhenska O.O., Stepanenko S.P., Chehіvska L.I.

Palladin Institute of Biochemistry, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

 ІІІ.30. 5-FLUOROURACIL: NEW ASPECTS OF ACTION ON PYRIMIDINE METABOLISM

Stashkevych M.

Synexus Ukraine Ltd., Kyiv, Ukraine.

 ІІІ.31. ВПЛИВ МОДУЛЯТОРІВ ОБМІНУ ГІДРОГЕНСУЛЬФІДУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НИРОК ЩУРІВ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

Струтинська О.Б., Мельник А.В., Штатько О.І.

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, м. Вінниця.

 ІІІ.32. ANGIOGENIC REGULATORS AND MMP ACTIVITY IN TROPHIC DIABETIC AND HYPERTONIC ULCERS OF MILD TISSUES

Tykhomyrov A.A.1, Petrenko O.M.2, Kolosovych I.V.2, Bezrodnyi B.G.2

1Palladin Institute of Biochemistry, NAS of Ukraine, Kyiv; 2Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine.

 ІІІ.33. ЗМІНИ ЕКСПРЕСІЇ КЛЮЧОВИХ ПРОТЕЇНІВ МОЗКУ ІНДУКОВАНІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 1 ТИПУ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЇХ КОРЕКЦІЇ

Тихоненко Т.М., Тихомиров А.О., Гузик М.М., Дякун К.О., Кучмеровська Т.М.

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ.

 ІІІ.34. COMPARATIVE ANALYSIS OF HSP70 AND HSP90alpha EXPRESSION IN NASAL EPITHELIAL CELLS OF PATIENTS WITH CHRONIC RHINOSINUSITIS WITH NASAL POLYPS

Tkachenko A.S., Onishchenko A.I., Gubina-Vakulyck G.I., Nakonechna O.A., Gorbach T.V., Stetsenko S.O.

Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine.

 ІІІ.35. ГЕМАТОЛОГІЧНІ ТА СТРУКТУРНО-ФУНКЦОНАЛЬНІ ЗМІНИ В СЕРЦЕВОМУ М’ЯЗІ ЩУРІВ ЗА ШТУЧНОГО ГІПОБІОЗУ

Уманська А.О.1, Мельничук Д.О.2, Мельничук С.Д.3, Калачнюк Л.Г.1

1Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ; 2Радник Президії Національної Академії Наук України, Київ; 3Сумський національний аграрний університет, м. Суми.

 ІІІ.36. DIET-INDUCED CHANGE OF MMP LEVEL IN THE HEART OF PRETERM NEWBORN PIGLETS

Fomenko O.1, Tkachenko V.1, Ushakova G.2, Goncharova Pierzynowska K,3,4, Pierzynowski S.3,4,5.

1SI Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine, Dnipro, Ukraine; 2Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine; 3Anara AB & SGPlus, Trelleborg, Sweden; 4Lund University, Sweden; 5Institute of Rural Health, Lublin, Poland.

 ІІІ.37. DYSFUNCTION OF VITAMIN D-ENDO/PARACRINE SYSTEM IS ASSOCIATED WITH THE DEVELOPMENT OF EXPERIMENTAL TYPE 1 DIABETES MELLITUS: EFFECT OF CHOLECALCIFEROL TREATMENT

Shymanskyi I., Mazanova A., Labudzynskyi D., Lisakovska O., Veliky M.

Palladin Institute of Biochemistry, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

 

ІV. БІОТЕХНОЛОГІЯ ТА НАНОБІОТЕХНОЛОГІЯ

 ІV.1. STUDY OF PENTAMETHINE CYANINE DYES AS FLUORESCENT PROBES FOR ALBUMIN DETECTION

Aristova D.I.1, Volynets G.P., Chernii S.V.1, Slominskii Yu.L.2, Yarmoluk S.M.1, Kovalska V.B.1

1Institute of Molecular Biology and Genetics NAS of Ukraine, Kyiv; 2Institute of Organic Chemistry, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

 ІV.2. БІОСЕНСОРНЕ ВИЗНАЧЕННЯ АФЛАТОКСИНУ В1 В ЗРАЗКАХ ЗЕРНОВИХ

Архипова В.М.1, Циганенко К.В.2, Дзядевич С.В. 1

1Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, м. Київ; 2Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України, м.Київ.

 ІV.3. AMPHIBIAN SKIN SECRETIONS AS A NOVEL SOURCE FOR THE ISOLATION OF HEMOSTATIC SYSTEM EFFECTOR MOLECULES

Halenova T.I., Savchuk O.M., Ostapchenko L.I.

ESC “Institute of Biology and Medicine”, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine.

 ІV.4. OPTIMIZATION OF RENATURATION METHOD OF THE IL7-BAPmut FUSION PROTEIN, ITS CHARACTERIZATION AND APPLICATION

Gorbatiuk O.B.1,2, Usenko M.O.1,2, Okunev O.V.2, Bentsionova K.I.3, Irodov D.M.1,2

1Institute of Molecular Biology and Genetics, NAS of Ukrainе, Kyiv; 2 State Institute of Genetic and Regenerative Medicine NAMS of Ukraine, Kyiv; 3 SI “Soils Protection Institute of Ukraine”, Kyiv, Ukraine.

 ІV.5. ТОКСИЧНА ДІЯ ПОХІДНИХ КАРБАЦИЛАМІДОФОСФАТІВ ЗА КОМБІНОВАНОЇ   ДІЇ З C60 ФУЛЕРЕНОМ НА ЛЕЙКЕМІЧНІ КЛІТИНИ CCRF-CEM

Гринюк І.І., Прилуцька С.В., Гребіник А.Г., Кольп Б., Слива Т.Ю., Амірханов В.М., Матишевська О.П., Слободяник М.С., Фрохме М.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна; Технічний університет прикладних наук Вільдау, Німеччина.

 ІV.6. ВПЛИВ ДЕКСТРАНУ-70 НА АГРЕГАЦІЮ ПРОТИПУХЛИННОГО ЦИТОКІНУ ЕМАР ІІ

Коломієць Л.А.1, Ложко Д.М.1, Чуніхін О.Ю.2, Заєць В.М.,1гордовська Н.В1, Корнелюк О.І.1

1Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ; 2Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ.

 ІV.7. ВИКОРИСТАННЯ ГІБРИДНИХ МИШЕЙ ЛІНІЇ BALB/CxC57BL/6J З МЕТОЮ МАКСИМАЛЬНОГО ОТРИМАННЯ АНТИТІЛ MOPC-21

Матвєєва Х.П., Клоновський А.Я., Лущак В.І.

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ.

ІV.8. ФЛУОРЕСЦЕНТНІ НАНОКОМПОЗИТИ З ПАРАМАГНІТНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ В КЛІТИННИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Панас І.Д., Пиршев К.О., Канюк М.І., Назаренко В.І.

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ.

ІV.9. ГЕНОТОКСИЧНІСТЬ КАРБОНОВИХ НАНОТРУБОК

Рудницька О.В., Цимбал Д.О., Мінченко Д.О., Нєкрасова В.Ю., Мінченко O.Г.

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ.

 ІV.10. ЗАСТОСУВАННЯ НАНОЧАСТОК ЗОЛОТА З МЕТОЮ ПОКРАЩЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕНЗИМНИХ БІОСЕНСОРІВ

Солдаткіна О.В.1, Солдаткін О.О.1,3, Резніченко Л.С.2, Грузіна Т.Г.2, Дибкова С.М.2, Дзядевич С.В.1,3

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ; 2Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України, м. Київ; 3Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, м. Київ.

 ІV.11. РОЗРОБКА НОВИХ СПОСОБІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ СИНТЕЗУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН МІКРОМІЦЕТАМИ

Тугай Т.І.1,2, Тугай А.В.2,1, Білявська Л.О.2,1, Ніколаєв Р.3, Оберніхіна Н.В.4, Буланчук О.М.5, Федун В.І.6, Буланчук Ю.М.2, Коляда Ю Є.7

1Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,м. Київ; 2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, м. Київ; 3Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, м. Київ; 4Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ; 5Мала академія наук України, м. Київ; 6Приазовський державний технічний університет, м.Маріуполь; 7Маріупольський державний університет, м. Маріуполь.

 ІV.12. APPLICATION OF DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE-CONTAINING CARRIERS FOR GENETIC ENGINEERING OF CERATODON PURPUREUS MOSS

Finiuk N.S.1, Paiuk O.L.2, Mitina N.Y.2, Lobachevska O.V., Romanyuk N.D.3, Zaichenko A.S.2, Stoika R.S.1,3

1Institute of Cell Biology, NAS of Ukrainе, Lviv;2 Lviv Polytechnic National University, Ukraine; 3Institute of Ecology of the Carpathians, NAS of Ukraine, Lviv; 4 Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine.

 ІV.13. A SELECTIVE AND SENSITIVE FLUORESCENT SENSOR: THIACALIX[4]ARENE С-800 FOR Zn IONS

Yavorovska V.I., Labyntsevа R.D., Bevza O.V.

Palladin Institute of Biochemistry, NAS of Ukrainе, Kyiv, Ukraine.

 

V. БІОХІМІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН І РОСЛИН. ХАРЧОВА БІОХІМІЯ

 V.1. БІОХІМІЧНІ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНІ ІНОВАЦІЇ В НУТРИЦІОЛОГІЧНІЙ ОЦІНЦІ БЕЗПЕКИ ТА ЯКОСТІ ХАРЧОВОЇ СИРОВИНИ І ПРОДУКТІВ ЇЇ ПЕРЕРОБКИ

Пилипенко Л. М., Верхівкер Я.Г.

 Одеська національна академія харчових технологій, Одеса

 V.2. ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРУ РОСТУ НА ОСНОВІ ДИФОРМІЛ СЕЧОВИНИ НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЗА ДІЇ ПІСЛЯСХОДОВИХ ГЕРБІЦИДІВ НА ZEA MAYS

Жир Є.А., Приймак Ю.В., Зінченко A.В., Бухонська Я.К, Смірнов O.Є.

ННЦ «Інститут біології та медицини», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ.

 V.3. ВПЛИВ ОСМОТИЧНОГО СТРЕСУ НА НАКОПИЧЕННЯ РОЗЧИННИХ ЦУКРІВ, ФРУКТОЗИ І ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК У TRITICUM

Кавецький В.С., Зінченко А.В., Панюта О.О., Смірнов О.Є.

ННЦ «Інститут біології та медицини», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ.

 V.4. БІОСИНТЕТИЧНІ ТА РОСТОВІ ПРОЦЕСИ РІЗНИХ СОРТІВ ТRITICUM ЗА ДІЇ ОСМОТИЧНОГО СТРЕСУ РІЗНОЇ ЕТІОЛОГІЇ НА РАННІХ ЕТАПАХ ОНТОГЕНЕЗУ

Карпець Л.-А. М., Смірнов О. Є.

ННЦ «Інститут біології та медицини», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ.

 V.5. ACCUMULATION OF EDCs IN PROCAMBARUS VIRGINALIS MUSCLES AS POTENTIAL RISK FOR AQUACULTURE CONSUMERS’ HEALTH

Lykholat T.Yu.1, Marenkov O.N.1, Lykholat O.A.2

1Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine; 2University of Customs and Finance, Dnipro, Ukraine.

 V.6. LACTATE DEHYDROGENASE ACTIVITY IN MUSCLES AND GILLS OF PUMPKINSEED LEPOMIS GIBBOSUS (LINNAEUS, 1758)

Nesterenko O.S., Marenkov O.М.

Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine.

 V.7. УЛЬТРАФІОЛЕТ-А ЯК ДОСТУПНИЙ СПОСІБ АНТИОКСИДАНТНОЇ БІОФОРТИФІКАЦІЇ САЛАТУ ПОСІВНОГО (LACTUCA SATIVA)

Приймак Ю.В., Смірнов О.Є., Таран Н.Ю.

ННЦ «Інститут біології та медицини», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ.

V.8. БІОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ШТАМІВ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ РОДУ ENTEROCOCCUS, ВИДІЛЕНИХ ІЗ ТРАДИЦІЙНОЇ КАРПАТСЬКОЇ БРИНЗИ

Цісарик О.Й., Сливка І.М., Мусій Л.Я.

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій

імені С.З. Гжицького, м. Львів.

 V.9. ПОЛІФЕНОЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ВЕГЕТАТИВНИХ ОРГАНІВ ЛОХИНИ ВИСОКОРОСЛОЇ VACCINIUM CORYMBOSUM L.

Яворська Н.Й., Воробець Н.М.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів.

 


 


 
 

Дочірні категорії